Projekt
Utvecklingsprojekt - 272432

Maistuvaa matkailua Ruokaprovinssissa

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

- 29.06.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maistuvaa matkailua Ruokaprovinssissa –hanketta toteuttavat SeAMK ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Tavoitteena on tehdä eteläpohjalainen ruokamatkailu tunnistettavaksi ja nostaa se yhdeksi matkailun vetovoimatekijäksi. Hankkeessa jalostetaan ja konseptoidaan alueella aikaisempien ruokamatkailua tukevien hankkeiden tuloksia ruokamatkailun kehittämiseksi, kartoitetaan eteläpohjalainen ruokamatkailutarjonta, kehitetään ja testataan vastuullisia ruokamatkailutuotteita ja -palveluita avoimeen käyttöön, parannetaan asiakaskokemusta kehittämällä moniaistisuutta ja palveluviestintää, laaditaan eteläpohjalainen ruokamatkailubrändi ja perustetaan alueellinen ruokamatkailun ydinryhmä. Toimenpiteillä on luotu pohja eteläpohjalaiselle ruokamatkailulle, jonka keskiössä ovat ruokamatkailutuotteet ja -palvelut. Alue on profiloitunut vastuulliseksi ruokamatkailualueeksi ja mukana olevat palveluntuottajat ruokamatkailutoimijoiksi. Ruokamatkailubrändi sujuvoittaa osallistumista ruokamatkailun teeman alla tehtäviin toimenpiteisiin ja houkuttelevat mukaan uusia toimijoita. Yhteisesti sovitut kärkiviestit helpottavat ja lisäävät viestintää, nostavat Etelä-Pohjanmaa tunnettuutta ja vetovoimaa matkailualueena. Mukana olleet yritykset ja matkailun sidosryhmät ovat lisänneet yhteistyötään, ja tuotekehityksen myötä on syntynyt uusia kumppanuuksia. Yhteistyön ja ruokamatkailun edelleen kehittymisen tueksi on syntynyt pysyvä tapa toimia alueellisen ydinryhmätyöskentelyn myötä. Se mahdollistaa paremmat vaikutusmahdollisuudet ja nopeamman reagoinnin kansallisiin toimenpiteisiin. Ruokamatkailualuetta kehitettäessä otetaan matkailun kestävyys ja vastuullisuus osaksi sen perusperiaatteita. Se on selkeä viesti alueen matkailutoimijoille siitä, että vastuullisuus on otettava huomioon, kun yritystoimintaa kehitetään ja halutaan olla mukana yhteistyössä. Hanke on avoin kaikille Etelä-Pohjanmaan matkailutoimijoille ja tulokset ovat kaikille jaettavissa. Toteutusaika 1.8.2024-30.6.2026.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

272432

Slutdatum

29.06.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner