Hanke
Utvecklingsprojekt - 70668

Maito innovaatiot

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

02.09.2018 - 09.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Maitoa käytetään monipuolisesti elintarviketuotannossa, jossa tuotekehitystyö on laajamittaista ja kilpailtua. Maidossa on runsaasti käyttämätöntä potentiaalia myös ei-syötävien tuotteiden raaka-aineena. Maidon käyttö muihin tuotteisiin ei kilpaile elintarviketuotannon kanssa, mutta nostaa maidon arvoa merkittävästi ja samalla hyödyttää koko toimialaa. Biotalouden sinisellä merellä on tilaa maitoon liittyvillä innovaatioilla. Maito innovaatiot -hankkeen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa Ylä-Savon vahvalle maidon-tuotantoalueelle. Hankkeen aikana kartoitetaan ylä-savolaisten yritysten kiinnostusta maidon hyödyntämiseen erilaisten teollisuuden prosessien raaka-aineena. Aiheesta kiinnostuneille yrityksille hankitaan ja välitetään innovaatioiden kehittämistä tukevaa tietoa työpajoissa. Hankkeen vaikutuksesta alueelle syntyy uusia ympäristöystävällisiä liikeideoita sekä yrityskumppanuuksia. Toimet lisäävät maakunnan biotalousosaamista kestävästi uudenlaisten verkostojen ja osaamisen myötä. Hankkeen aikana tehdään tiedonhankinnassa kansainvälistä yhteistyötä, jolle on tilausta myös hankkeen jälkeen, sillä syntyvillä innovaatioilla on parhaimmillaan vientipotentiaalia.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

70668

Aloituspäivämäärä

02.09.2018

Loppumispäivämäärä

09.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Ny affärsverksamhet
innovation/försök

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt