Hanke
Utvecklingsprojekt - 35591

MaitoLiideri – Farmista firmaksi

ProAgria Oulu ry

31.10.2016 - 07.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Vastaa tarpeeseen lisätä maitotilayritysten johtamisosaamista ja sitä kautta kehittää kannattavuutta. Päämäärä: maitotilayritysten käytössä on kattavat ja tarkoituksenmukaiset liiketoiminnan johtamisen työvälineet, toimintamallit sekä tieto- ja asiantuntijapalvelut, joiden avulla käynnistyy yritysten innovatiivista toiminnan kehittämistä. Tavoitteet 1: Kohderyhmäanalyysi ja parhaiden käytäntöjen sekä tietotaidon tunnistaminen. - Osaamiskartoitukset (yrittäjät ja asiantuntijat) - Prosessien tutkiminen tiloilla - Asiantuntijatyöryhmät - Ulkomaan matkat, kotimaan vierailut - Materiaalin tuotanto 2: Liiketoiminnan johtamisen uusien toimintamallien luominen ja testaaminen. Kärkiteemat (tavoitteen asettelu, talouden hallinta, esimies- ja vuorovaikutustaidot, ajankäytön hallinta, työprosessien hallinta) valittu yrittäjien tarpeista. - Toimintamallit tiloille testiin ja käyttöön - Kehittäminen ja oppiminen yhdessä tilojen ja asiantuntijoiden kanssa - Verkkotapaamiset, videot, WhatsApp -ryhmät ja muut viestinnän uudet keinot käytössä 3: Maatilojen innovaatioiden käyttöönotto ja olemassa olevien laajentaminen uusille tiloille. - Tiedotus: seminaarit, materiaalit, sosiaalinen ja muu media, videotuotanto - Jalkautus tiloille: oma maakunta ja valtakunnallisesti - Asiantuntijat tekemässä ja jakamassa uutta tietoa eteenpäin Toteutetaan maitotilojen ja asiantuntijoiden pienryhmiä, jotka kehittävät toimintatapoja todellisissa työtilanteissa. Ryhmät käynnistyvät eri aikaan ja kestävät noin vuoden eli eivät koko hankeaikaa. Tavoitteena nopeat ja ketterät innovaatioiden testaukset ja käyttöönotot. Aikataulu mallin löytämisestä käyttöönottoon voisi olla 1/2-1 vuotta, jopa lyhempi. Siten käyttöönottoja ja tuloksia syntyy ja niistä tiedotetaan koko ajan. Hyödynsaajat: Pohjois-Pohjanmaalla sekä koko Suomessa toimivat maitotilayritykset ja asiantuntijat. Yhteistyötahot: maitotilayritykset, Pohjolan Maito, LähiTapiola, MTech Digital Solutions, ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria keskukset

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35591

Aloituspäivämäärä

31.10.2016

Loppumispäivämäärä

07.01.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Riskhantering
djurens välbefinnande
husdjursproduktion
jordbruk
mjölkko

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt