Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 171819

Majurila

Piikajärven Ilmailuyhdistys r.y.

31.01.2022 - 11.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeena on rakentaa Piikajärven lentokentälle kunnossapito-/varastohalli. Tavoitteena saada lentokentän kunnossapitoon tarvittavat koneet ja laitteet ulkoa sisälle, katon alle suojaan. Samaten niiden huollot ja korjaukset voidaan tehdä suojassa sateelta ja tuulelta. Jotta polttopuut saadaan pois talon seinustalta palokuormaa lisäämästä, rakennetaan saman hallin päätyyn palomääräykset täyttävä polttopuuvarasto. Hallihanke on saanut nimensä lentokeskuksessa käytössä olevan traktorin, Fordson Super Major vm-61 mukaan. Vanha nyt purettava talli on nimeltään Setola, aiemman Zetor merkkisen traktorin mukaan. Profiilipeltikuorisen kylmän hallin toiseen päätyyn tulee polttopuuvarasto, toiseen päähän katos lentokentän kunnossapitoon tarkoitetulle kalustolle, ja keskelle tila niiden huoltamiseen ja korjaamiseen sekä varasto työkaluille. Halli on ns.kylmä halli. Keskiosan tila osastoidaan paloa pidättäväksi, koska kummallakin puolella on palavia polttoaineita. Hallin pohjan ala on 161 m2. Rakennushankkeelle on pyydetty lausunto maapohjan omistajalta, Metsähallitukselta. Erityisen tyytyväisiä Metsähallituksessa ollaan siitä, että Piikajärven lentokentän aluetta halutaan kehittää vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Halliin tulee myös polttopuuvarastoa lukuunottamatta öljyjä ja nesteitä pidättävä pohja aiemman maapohjan tilalle. Tällä on suuri merkitys, koska rakennus sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Rakennushankkeella on myös suuri ympäristöä siistivä vaikutus. Rakennuksen tieltä, sekä sen valmistuttua, alueelta puretaan yhteensä neljä huonokuntoista varastorakennusta. Han­ke liit­tyy Man­ner-Suo­men maa­seu­dun ke­hit­tä­mis­oh­jel­maan ja sen to­teut­ta­mi­seen ha­e­taan EU:n maa­seu­tu­ra­has­ton osa­ra­hoi­tus­ta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

171819

Startdatum

31.01.2022

Slutdatum

11.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.5 Fritid och investeringar i turism

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Investeringar som gäller fritid och turism

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner