Projekt
Utvecklingsprojekt - 145583

Makeasti maailmalle!

Korea Gateway Oy

02.11.2020 - 30.05.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen julkinen kuvaus Makeasti maailmalle! -yritysryhmähankkeen toimijoina ovat Korea Gateway Oy, Life Planning Laboratory Inc. ja Fakiirimedia Oy. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla toimivat luomu- ja luonnontuotteita valmistavat elintarvikeyritykset. Hankkeen tavoitteena on yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen, yritysjohdon valmentaminen vientiosaamisen saralla ja käytännön työkalujen kehittäminen kansainvälisen viennin edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisäksi parantaa hankkeeseen osallistuvien yritysten välistä yhteistyötä, vahvistaa yrittäjien visiota oman yrityksensä kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja laajentaa liiketoimintaverkostoa kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen tuloksena yritysten tietotaito kansainvälisestä kaupasta ja sen edellytyksistä lisääntyy. Yrityksille rakennetaan räätälöity Vientipolku-käsikirja, jonka avulla heidän on jatkossa mahdollista käynnistää suunnitelmallinen kansainvälinen kauppa. Hanke liitttyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145583

Startdatum

02.11.2020

Slutdatum

30.05.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner