Hanke
Utvecklingsprojekt - 145583

Makeasti maailmalle!

Korea Gateway Oy

01.11.2020 - 29.05.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen julkinen kuvaus Makeasti maailmalle! -yritysryhmähankkeen toimijoina ovat Korea Gateway Oy, Life Planning Laboratory Inc. ja Fakiirimedia Oy. Hankkeen kohderyhmänä ovat maaseudulla toimivat luomu- ja luonnontuotteita valmistavat elintarvikeyritykset. Hankkeen tavoitteena on yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantaminen, yritysjohdon valmentaminen vientiosaamisen saralla ja käytännön työkalujen kehittäminen kansainvälisen viennin edistämiseksi. Hankkeen tavoitteena on lisäksi parantaa hankkeeseen osallistuvien yritysten välistä yhteistyötä, vahvistaa yrittäjien visiota oman yrityksensä kansainvälistymisen mahdollisuuksista ja laajentaa liiketoimintaverkostoa kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Hankkeen tuloksena yritysten tietotaito kansainvälisestä kaupasta ja sen edellytyksistä lisääntyy. Yrityksille rakennetaan räätälöity Vientipolku-käsikirja, jonka avulla heidän on jatkossa mahdollista käynnistää suunnitelmallinen kansainvälinen kauppa. Hanke liitttyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145583

Aloituspäivämäärä

01.11.2020

Loppumispäivämäärä

29.05.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Livsmedelsexport
naturprodukter
nätverk
produktutveckling
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt