Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 67752

Makerspace YA! investering

Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur

01.04.2018 - 03.02.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Anskaffning av digital och innovativ utrustning till Makerspace. Ett makerspace är ett rum för kreativt skapande, bestående av aktiviteter som baseras kring att utforska och upptäcka, med teoretiskt tänkande nära sammankopplat till praktiskt utförande och problemlösning. Projektet vill uppmuntra till kreativt tänkande, lyfta upp nya idéer och innovationer med ett kunnande som ger förutsättningar att möta framtidens utmaningar. Det fysiska utrymmet och hur det utformas och utrustas med möbler, verktyg och tillbehör är viktigt för att släppa fram det innovativa skapandet. Tanken med ett makerspace är att vem som helst ska kunna komma och arbeta på ett projekt, att man ska kunna dela på erfarenheter och kunskap, att förenkla eller fördjupa samarbete eller att det bara utgör ett kreativt rum där man kan stiga in och utbyta idéer och lösa olika problem. Verksamheten ska vara flexibel och dynamisk, man ska kunna forma det kreativa rummet enligt de behov som finns. Det kreativa rummet som utgör ett makerspace ska uppmuntra till ett lärande som är nyskapande, där man delar kunskap och hittar lösningar på problem och innovativa uppgifter där svaren inte är självskrivna i böcker eller informationskällor. En av de grundläggande tankarna med Makerspace YA! i Närpes är att erbjuda en verkstadsliknande, social och informell lärmiljö, som uppmuntrar till ett delat lärande, där kunskap, erfarenheter och idéer utvecklas genom öppet nätverkande för alla i lokalsamhället. Makerspace YA! skall vara tillgängligt för alla som vill utveckla en idé eller skapa något själv eller tillsammans med andra. Målgruppen är barn och unga samt vuxna i lokalsamhället och näringslivet. I Makerspace YA! kan man lösa problem, utforska teknikens möjligheter, vara kreativ och skapa inom till exempel 3D-modellering och 3D-utskrift, virtuell verklighet (VR), multimedia med video- och fotoredigering (även 360 graders filmning) samt robotprogrammering och flygning med drönare. Dessutom erbjuds handledning

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

67752

Startdatum

01.04.2018

Slutdatum

03.02.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner