Projekt
Utvecklingsprojekt - 92611

Makuja maakunnan metsistä

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

01.03.2019 - 30.06.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakuntana Suomen ykkönen alallaan. Perinteisesti maakunnassa on keskitytty kasvintuotantoon, maidontuotantoon ja lihantuotantoon. Pohjois- ja Itä-Suomeen verrattuna luonnontuoteala on kuitenkin jäänyt maakunnassa vähemmälle huomiolle. Eteläpohjalainen ruokaprovinssi tarvitsee uusia avauksia ja tuotteita. Jotta luonnontuote-ala saa kasvua, on alan yritysten tueksi metsäpää saatava mukaan tarjoamaan luonnontuotteita myyntiin ja jalostukseen. Uusien digitaalisten metsävaratietojen mahdollisuuksia on tarpeen selvittää tätä varten. Jotta ala saa kasvua on ideoitava ja pilotoitava uusia tuotteita. Luonnontuotteiden keruu on oma haasteensa. Uusia teknologioita on tarpeen kartoittaa toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Oma haasteensa on ruokaturvallisuus keruuprosesseissa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssia metsän luonnontuotteiden avulla. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olevat luonnnontuotteita jalostavat ja niistä kiinnostuneet ruokaketjun pk-yritykset tarvitsevat uusia tuotteita ja mahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät uusiin avauksiin ja liiketoimintaan. Hankkeen painopiste on luvanvaraisissa keruutuotteissa; koivunmahla, kuusenkerkät, koivunlehdet, katajanmarja, mustikanvarvut ja pakuri. Lisäksi marjat ja sienet otetaan huomioon hankkeessa. Hanke selvittää uusien tuotteiden ja innovaatioiden kehittämismahdollisuudet metsästä ruokaa -ketjussa. Hanke pilotoi uusia tuotteita ruokaturvallisuus huomioiden. Kehittämishanke jalkauttaa muiden maakuntien ja valtakunnallisten aiempien hankkeiden hyviä käytänteitä kohdealueelle. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ajalla 1.3.2019-30.6.2021. Lisäksi virolainen, kilpailutettu Teadus ja Tegu OÜ on asiantuntijana hankkeessa mukana vastaten hankkeen kansainvälisestä osiosta. Hanketta on haettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hanke kerää myös yksityistä rahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

92611

Startdatum

01.03.2019

Slutdatum

30.06.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner