Hanke
Utvecklingsprojekt - 92611

Makuja maakunnan metsistä

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

28.02.2019 - 29.06.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakuntana Suomen ykkönen alallaan. Perinteisesti maakunnassa on keskitytty kasvintuotantoon, maidontuotantoon ja lihantuotantoon. Pohjois- ja Itä-Suomeen verrattuna luonnontuoteala on kuitenkin jäänyt maakunnassa vähemmälle huomiolle. Eteläpohjalainen ruokaprovinssi tarvitsee uusia avauksia ja tuotteita. Jotta luonnontuote-ala saa kasvua, on alan yritysten tueksi metsäpää saatava mukaan tarjoamaan luonnontuotteita myyntiin ja jalostukseen. Uusien digitaalisten metsävaratietojen mahdollisuuksia on tarpeen selvittää tätä varten. Jotta ala saa kasvua on ideoitava ja pilotoitava uusia tuotteita. Luonnontuotteiden keruu on oma haasteensa. Uusia teknologioita on tarpeen kartoittaa toiminnan kustannustehokkuuden parantamiseksi. Oma haasteensa on ruokaturvallisuus keruuprosesseissa. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Etelä-Pohjanmaan Ruokaprovinssia metsän luonnontuotteiden avulla. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä olevat luonnnontuotteita jalostavat ja niistä kiinnostuneet ruokaketjun pk-yritykset tarvitsevat uusia tuotteita ja mahdollisuuksia. Hankkeen toimenpiteet tähtäävät uusiin avauksiin ja liiketoimintaan. Hankkeen painopiste on luvanvaraisissa keruutuotteissa; koivunmahla, kuusenkerkät, koivunlehdet, katajanmarja, mustikanvarvut ja pakuri. Lisäksi marjat ja sienet otetaan huomioon hankkeessa. Hanke selvittää uusien tuotteiden ja innovaatioiden kehittämismahdollisuudet metsästä ruokaa -ketjussa. Hanke pilotoi uusia tuotteita ruokaturvallisuus huomioiden. Kehittämishanke jalkauttaa muiden maakuntien ja valtakunnallisten aiempien hankkeiden hyviä käytänteitä kohdealueelle. Hanketta toteuttavat Suomen metsäkeskuksen läntinen palvelualue ja Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy ajalla 1.3.2019-30.6.2021. Lisäksi virolainen, kilpailutettu Teadus ja Tegu OÜ on asiantuntijana hankkeessa mukana vastaten hankkeen kansainvälisestä osiosta. Hanketta on haettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma. Hanke kerää myös yksityistä rahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

92611

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

29.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

2

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
Livsmedel
Ny affärsverksamhet
naturprodukter
produktutveckling

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt