Hanke
Utvecklingsprojekt - 83247

Mallastamon esiselvitys

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

30.11.2018 - 20.06.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Oluenvalmistus pienpanimoissa on vahvassa kasvussa ja Suomessa toimii tällä hetkellä jo yli 100 pienpanimoa. Kotimaan mallasmarkkinoita hallitsee monikansallinen Viking Malt, jonka Suomen tuotantolaitos sijaitsee Lahdessa. Pienpanimot olisivat halukkaita ostamaan lähellä tuotettua mallasta, varsinkin erikoismallasta, mikäli se olisi riittävän laadukasta. Mallasviljan viljelyä on lähdetty kokeilemaan myös Pohjois-Savossa. Viljelijöiden keskuudessa on noussut esiin tarve oman mallastamon perustamiselle. Näin saataisiin omassa maakunnassa tuotettu mallasvilja jalostettua mahdollisimman lähellä sekä toimitettua pienpanimoille lähialueelle ja muualle Suomeen. Mallastamon esiselvitys -hankkeen tavoitteena on selvittää Pohjois-Savoon perustettavan paikallisen pienmallastamon toimintaedellytykset. Hankkeessa selvitetään mallastuotteiden kysyntä ja potentiaaliset asiakkaat, mahdolliset mallasviljan viljelijät, tarvittava tuotantoteknologia sekä tuotteiden laatuvaatimukset. Lisäksi hankkeessa määritellään perustettavalle mallastamolle sopiva yritysmuoto ja tehdään toiminnan kannattavuuslaskelmat. Hankkeen päättyessä maakunnassa on valmiudet oman pienmallastamon perustamiseen ja tuotannon käynnistämiseen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

83247

Aloituspäivämäärä

30.11.2018

Loppumispäivämäärä

20.06.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Bioekonomi
Livsmedelsförädling
korta distributionskedjor
närproducerad mat
nätverk

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt