Hanke
Utvecklingsprojekt - 75128

Mallia muualta! -teemahanke

Oulujärvi LEADER ry

31.05.2018 - 17.09.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Mallia muualta! -teemahankkeen pääasiallisena tavoitteena on innostaa ja aktivoida alueen toimijoita opintomatkojen avulla hakemaan uusia ajatuksia oman toimintansa kehittämiseen tai muualla hyväksi todettuja ratkaisumalleja edistämään olemassa olevien ideoiden toteutumista. Muina tavoitteina on käynnistää hakijayhteisöissä uutta toimintaa, aktivoida uusia tuenhakijatahoja ja lisätä yhteistyötä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

75128

Aloituspäivämäärä

31.05.2018

Loppumispäivämäärä

17.09.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
nya tjänster
nätverk
rekreations- och hobbyverksamhet

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt