Projekt
Utvecklingsprojekt - 14120

MaMa Maidosta maitoon

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.12.2015 - 28.12.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Maidosta Maitoon (MaMa) -hanke on yhteistyöhanke, jossa ovat mukana ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Työtehoseura (TTS) ja ProAgria Keskusten Liitto. Hankealueena on Etelä-Pohjanmaa. MaMa -hankkeessa paneudutaan lypsylehmien poikimisen aikaan, joka on riskialtteinta aikaa lehmän sairastumiselle maitotuotoksen lähtiessä kovaan nousuun ja toisaalta syöntikyvyn vielä ollessa heikohko umpikauden ja poikimisen jälkeen. Hankkeessa kartoitetaan 12 - 15 alueen maitotilalta aineenvaihduntasairauksien ja erityisesti piilevän ketoosin ilmenemistä poikimisen jälkeen. Tilojen työnkäyttö, lehmien olosuhteet ja ruokinta otetaan huomioon ja asiantuntijaryhmä perehtyy mikä näiden vaikutus on lehmien terveyteen ja tilan tuloksiin. Tilalle annetaan toimenpide-ehdotukset ja noin vuoden kuluttua tehdään sama kartoitus kun hankkeen alussa. Tällöin voidaan havainnoida mitkä vaikutukset muutoksilla on ollut tilan tuloksiin. Hanketiloilta saatavaa tietoa levitetään jatkuvasti hankealueella ja verrataan muihin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tehtäviin aineenvaihduntatutkimuksiin.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

14120

Startdatum

01.12.2015

Slutdatum

28.12.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner