Projekt
Utvecklingsprojekt - 29357

Mansikan syyshoito

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry

01.12.2016 - 28.01.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Mansikan syyshoito yhteistyöhanketta mansikan viljelyvarmuuden parantamiseksi toteutetaan Etelä-Pohjanmaan maakunnassa ajalla 12/2016-11/2019. Hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka hankealueen olosuhteissa voidaan mansikan uudenlaista syyshoidon viljelytekniikkaa soveltamalla parantaa hehtaarisatoja ja mansikan tuotannon kannattavuutta. Uutta tietoa haetaan ulkomailta ja menetelmiä testataan hankealueen marjatiloilla. Hankkeen hakija on ProAgria Etelä-Pohjanmaa, joka toteuttaa hanketta yhteistyössä Helsingin yliopiston Maataloustieteiden laitoksen kanssa. Hankkeessa tutkitaan, mitkä olisivat parhaat ja tehokkaimmat tavat tehdä mansikan syyshoidon toimia hankealueen viljelyolosuhteissa. Talouslaskelmien avulla selvitetään eri vaihtoehtojen taloudellista vaikuttavuutta. Testattavia toimenpiteitä ovat sadonkorjuun jälkeinen lehdistön niitto yhdistettynä härmän ja harmaahomeen torjuntaan, rönsyjen poisto, syyslannoitus ja syysharsojen käyttö. Toteutettujen toimenpiteiden vaikutuksia verrataan kukka-aiheiden kehittymiseen syksyllä, kasvustojen talvehtimiseen, kevään tuholais- ja tautitilanteeseen, sekä seuraavan vuoden satoon. Hanke toteutetaan alueen marjatilojen pilottiryhmässä (3-6 tilaa) tilaseurantana, jolloin tulokset saadaan todellisissa viljelyolosuhteissa. Hanke lisää viljelijöiden välistä yhteistyötä sekä verkostoitumista niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin marja-alan toimijoiden välillä. Hanke lisää viljelyn ammattimaisuutta, tuo alueelle uutta osaamista ja luo verkostoja marjaelinkeinon toimijoiden välille. Hankkeen hyödynsaajana on alueen marjaelinkeino, jonka osaaminen vahvistuu hankkeen tuloksena.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29357

Startdatum

01.12.2016

Slutdatum

28.01.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner