Projekt
Utvecklingsprojekt - 178075

Mäntyharjun tilkkumessut

Mäntyharjun kunta

31.12.2021 - 18.06.2024

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Käsityöt ovat nousseet yhdeksi merkittäväksi trendiksi. Trendin tausta-ajatteluun sisältyy mm. hyvinvoinnin lisäämisen, kestävän tuotannon, materiaalien kierrätyksen, kulttuuriperinnön vaalimisen ja osallisuuden vahvistamisen elementtejä. Osallisuuden tarpeen vahvistuminen on luonut kädentaitojen harrastamiseen ja oppimiseen uusia muotoja, joiden järjestämisvastuu on monelta osin ollut vapaan sivistystyön oppilaitoksilla kuten esimerkiksi yhdistyksillä ja kansalaisopistoilla. Hankkeessa luodaan Mäntyharjun tilkkumessut -konsepti yhteistyössä kansallisten (esim. yhdistykset ja korkeakoulut) ja paikallisten asiantuntijoiden kanssa. Kansallisia toimijoita ovat mm. Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry, Wetterhoff-säätiö, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu sekä Hämeen ammattikorkeakoulu. Mäntyharjun tilkkumessut -konseptissa lisätään osallisuutta vauhdittamalla alan harrastelijoiden, ammattilaisten sekä potentiaalisten harrastajien kohtaamista ja verkostoitumista. Olennaista on, että kansalliset asiantuntijat osallistuvat tapahtuman sisällölliseen suunnitteluun teemalla "Tilkkumessut kaikille". Hanke korostaa pop-up-yrittäjyydelle ominaista uusien tuotteiden ideointia ja kehittelyä sekä myyntiä ja markkinointia. Hankkeessa tehdään vaalitaan ja kehitetään tilkkukäsityön kulttuuriperintöä, tehdään sitä yhä tunnetummaksi ja aktivoidaan alalle uusia harrastajia. Samalla rikastetaan ja uudistetaan tilkkukäsitöiden koulutustoimintaa. Tavoitteena on luoda Mäntyharjulle pysyvä ja ainutlaatuinen messukonsepti, joka täydentää olemassa olevia kansallisia tapahtumia. Tarkoituksena on myös vahvistaa Mäntyharjun kulttuurikunnan alueellista ja valtakunnallista tunnettuutta yhtenä tilkkukäsitöiden keskuksena.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

178075

Startdatum

31.12.2021

Slutdatum

18.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner