Hanke
Utvecklingsprojekt - 91485

MaNu- Maaseudun Nuoret

Juupajoen 4H-yhdistys r.y.

28.02.2019 - 24.01.2022

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on tuoda paikkakunnan nuorille selkeää parantunutta hyvinvointia sekä luoda käytäntöön uusi toimintamalli nuorten yleisen hyvinvoinnin parantamiseen ja ennalta ehkäisevään työhön syrjäytymisen ehkäisemiseksi sekä nuorten ja jo syrjäytyneiden nuorten aktivointi vertaistuen, matalan kynnyksen tilaisuuksien ja asiantuntija tapaamisten sekä yhdessä toimimisen metodeilla. Hankkeen tärkein tavoite on edistää 13-28- vuotiaiden hyvinvointia sekä asemaa maaseudulla. Hanketta toteutetaan ostettavilla asiantuntijapalveluilla, talkoilla, sekä hankkeen osa-aikaisen projektipäällikön voimin. Hankkeessa toteutettaviin teemapäiviin on tarkoitus palkata alueen omia nuoria hakemusten perusteella.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

91485

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

24.01.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kommunikation
ungdomar
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt