Hanke
Utvecklingsprojekt - 202383

Märehtijöissä tulevaisuus

Nautasuomi Oy

31.05.2022 - 29.06.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Märehtijöissä tulevaisuus -hankkeen ydintavoitteena on nautakarjatalouden jatkuvuuden turvaaminen, tuotannon kannattavuuden vahvistaminen ja nautakarjatilojen ympäristövaikutusten vähentäminen Etelä-Savon maakunnassa. Hankkeessa tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla tuetaan nautakarjatilojen kykyä reagoida kustannushaasteisiin ja toisaalta haetaan kehittämisen mahdollisuuksia. Hanke lisää yrittäjien ymmärrystä tilan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä mutta myös kustannusten nousun vaikutusten tunnistamisesta sekä antaa valmiuksia valita omalle tilalle parhaiten sopivia toimenpiteitä. Hankkeessa syvennytään erityisesti kotoisten rehujen tuotannon - niin sadon määrän kuin laadun ja tuotantokustannuksen – kehittämiseen, mutta myös taloudelliseen tulokseen vaikuttaviin muihin tuotannontekijöihin – huomioiden samalla tilan toiminnan ympäristötehokkuus. Hankkeen toiminta keskittyy yhteen työpakettiin: Nautakarjatilan tuotannon tulojen ja kulujen hallintaan. Hankealueena on Etelä-Savon ELY-keskuksen alue. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat teurastamo- ja meijeriasiakkuuksista riippumatta kaikki hankealueen kotieläintilat ja myös kasvinviljelytilat, jotka suunnittelevat yhteistyötä karjatilan kanssa rehuntuotannossa tai lannan hyväksikäytössä tai suunnittelevat emolehmätuotannon aloittamista. Hankkeen toteuttavat Nautasuomi Oy ja Osuuskunta Tuottajain Maito. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2022 – 30.6.2023.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

202383

Aloituspäivämäärä

31.05.2022

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Cirkulär ekonomi
Hållbar affärsverksamhet
Kvalitets- och andra ansvarssystem
Riskhantering
djurens välbefinnande
effektivare stallgödselanvändning
husdjursproduktion
jordbruk
klimatförändring
kommunikation
köttnöt
mjölkko
nätverk
växtproduktion
Återanvändning av näringsämnen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt