Projekt
Utvecklingsprojekt - 202383

Märehtijöissä tulevaisuus

Nautasuomi Oy

01.06.2022 - 30.06.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Märehtijöissä tulevaisuus -hankkeen ydintavoitteena on nautakarjatalouden jatkuvuuden turvaaminen, tuotannon kannattavuuden vahvistaminen ja nautakarjatilojen ympäristövaikutusten vähentäminen Etelä-Savon maakunnassa. Hankkeessa tuotetaan ratkaisuja, joiden avulla tuetaan nautakarjatilojen kykyä reagoida kustannushaasteisiin ja toisaalta haetaan kehittämisen mahdollisuuksia. Hanke lisää yrittäjien ymmärrystä tilan kokonaisvaltaisesta kehittämisestä mutta myös kustannusten nousun vaikutusten tunnistamisesta sekä antaa valmiuksia valita omalle tilalle parhaiten sopivia toimenpiteitä. Hankkeessa syvennytään erityisesti kotoisten rehujen tuotannon - niin sadon määrän kuin laadun ja tuotantokustannuksen – kehittämiseen, mutta myös taloudelliseen tulokseen vaikuttaviin muihin tuotannontekijöihin – huomioiden samalla tilan toiminnan ympäristötehokkuus. Hankkeen toiminta keskittyy yhteen työpakettiin: Nautakarjatilan tuotannon tulojen ja kulujen hallintaan. Hankealueena on Etelä-Savon ELY-keskuksen alue. Hankkeen varsinaisena kohderyhmänä ja suorina hyödynsaajina ovat teurastamo- ja meijeriasiakkuuksista riippumatta kaikki hankealueen kotieläintilat ja myös kasvinviljelytilat, jotka suunnittelevat yhteistyötä karjatilan kanssa rehuntuotannossa tai lannan hyväksikäytössä tai suunnittelevat emolehmätuotannon aloittamista. Hankkeen toteuttavat Nautasuomi Oy ja Osuuskunta Tuottajain Maito. Hankkeen toteutusaika on 1.6.2022 – 30.6.2023.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

202383

Startdatum

01.06.2022

Slutdatum

30.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner