Projekt
Utvecklingsprojekt - 67645

MARJAKOPTERI – Miehittämättömät ilma-alukset marjasatoseurannassa, esiselvitys

Luonnonvarakeskus

30.04.2018 - 02.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

MARJAKOPTERI - hankkeessa selvitetään miehittämättömien ilma-alusten (UAV) mahdollisuuksia luonnonmarjasatojen seurannassa. Luonnonmarja-alan kasvulle suurin yksittäinen pullonkaula on edelleen marjaraaka-aineen riittämätön ja epävarma saatavuus. Ala on riippuvainen asiantuntijoiden ja yritysten omien työntekijöiden satoarvoista. Näiden pohjalta yritykset tekevät päätöksensä kutsuttujen poimijoiden sijoittamisesta. Epätarkat arviot sadosta voivat johtaa virheellisiin poimijoiden sijoittamiseen - tämä vaikuttaa suoraan ulkomaalaisten työntekijöiden tulonmuodostukseen ja kaupallisen marjankeruun sosiaaliseen kestävyyteen. Marjasatoarvioita on pyritty tarkentamaan laajentamalla valtakunnallista seurantaverkostoa mutta nopeasti kehittynyt UAV teknologia ja helppo saatavuus on kasvattanut niiden potentiaalia ympäristöseurannassa. Tämä luo huomattavan pohjan kehittää luonnonmarjojen seurantaa soveltuvia menetelmiä joko marja-alan yritysten tai harrastajien hyödyntäminä. Tämän hankkeen tarkoituksen on tuottaa esiselvitys UAV teknologian soveltuvuudesta luonnonmarjojen satoseurannassa tarkastelemalla: 1. Millaisia vaihtoehtoja nykyaikaiset kuvantamismenetelmät tarjoavat? 2. Millaisia mahdollisuuksia miehittämättömät ilma-alukset tarjoavat laajojen alueiden satopotentiaalin ja tilanteen arvioimiseksi? 3. Millaisia liiketoimintamahdollisuuksia edellä mainituissa, mahdollisissa satoseurantamenetelmissä on? 4. Millaista jatkokehittämistä edellä mainittujen, mahdollisesti käyttökelpoisten menetelmien käyttöönotto edellyttää?

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

67645

Startdatum

30.04.2018

Slutdatum

02.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner