Projekt
Utvecklingsprojekt - 112363

Marjamaat 2

ProAgria Itä-Suomi ry

01.01.2020 - 31.10.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Marjamaat 2 -hankkeen toiminta-alue on Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi. Hanke suunnataan alueen marjanviljelijöille, sekä olemassa oleville että mahdollisille tuleville viljelijöille. Kohderyhmään kuuluvat myös muut marja-alan toimijat, erityisesti marjoja ostavat tahot. Hankkeen tavoitteena on tuoda hankealueen marjanviljelijöiden käyttöön uusia käytäntöjä, menetelmiä ja tekniikkaa niin viljelyyn kuin yrityksen johtamiseenkin. Erityisesti tähdätään herukantuotannon kehittämiseen, satotasojen nostoon tärkeimmillä marjalajeilla ja työn sujuvoittamiseen kasvukaudella. Uusien ratkaisujen avulla viljelijät pystyvät tuottamaan kannattavasti ja ympäristöystävällisesti turvallisia tuotteita niin yksityistalouksille kuin jalostavalle teollisuudellekin. Hankkeen käytännön toimet ryhmitellään työpaketeiksi. Olennainen osa hanketta ovat tiloilla tehtävät pienimuotoiset kokeilut. Tiedon jalkauttamiseksi järjestetään mm. pienryhmiä, pellonpiennartilaisuuksia ja opintomatkoja. Edellisestä Marjamaat-hankkeesta saadut kokemukset vahvistavat sen tiedon, että sähköisen tiedonvälityksen ja etäyhteyksien hyödyt korostuvat ylimaakunnallisessa hankkeessa. Tämä hanke poistaa marjatilojen kehittymisen esteitä. Hankkeen päätyttyä osallistujilla on aiempaa parempia johtamistaitoja; markkinoinnin, sopimustuotannon, talouden ja työvoiman käytön osalta. Tutkimuksen, neuvonnan ja viljelijöiden yhteistyöverkosto mahdollistaa nopean tiedonsiirron ja uusien kestävien viljelymenetelmien käyttöönoton. Hanketta hallinnoi ProAgria Itä-Suomi, joka toteuttaa hanketta yhdessä Luonnonvarakeskuksen ja ProAgria Keski-Suomen kanssa. Hankeaika on 1.1.2020 - 31.12.2022.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

112363

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

31.10.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner