Projekt
Utvecklingsprojekt - 60001

Marjat -aktivointihanke

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

01.01.2018 - 04.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Yrittäjien, etupäässä marjanviljelijöiden, halu lähteä yhdessä nostamaan marjojen jalostusastetta tuli esiin Keuruulla pidetyssä seminaarissa 2.11.2017. Seminaarissa oli 35 osallistujaa, joista marja-alan edustajia 15. Keuruu tuottaa suurimman osan myyntiin tulevista puutarhamarjoista Keski-Suomessa. Paikkakunnalla on toiminut jo 41 vuotta mm. KM peltomarjat osuuskunta. Yrittäjät ovat tunnistaneet, että sekä kotimainen kysyntä että vienti ovat voimakkaassa kasvussa. Alueella käynnistetään aktivointinhanke. Hankkeessa kartoitetaan marja-alan yrittäjien tavoitteet kasvattaa liiketoimintaansa ja nostaa jalostusastetta Keuruun seudulla ja lähiseuduilla, sekä heidän tarpeisiinsa tarjolla olevat teknologiat ja markkinointikanavat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

60001

Startdatum

01.01.2018

Slutdatum

04.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner