Hanke
Utvecklingsprojekt - 60001

Marjat -aktivointihanke

Kehittämisyhtiö Keulink Oy

31.12.2017 - 04.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Yrittäjien, etupäässä marjanviljelijöiden, halu lähteä yhdessä nostamaan marjojen jalostusastetta tuli esiin Keuruulla pidetyssä seminaarissa 2.11.2017. Seminaarissa oli 35 osallistujaa, joista marja-alan edustajia 15. Keuruu tuottaa suurimman osan myyntiin tulevista puutarhamarjoista Keski-Suomessa. Paikkakunnalla on toiminut jo 41 vuotta mm. KM peltomarjat osuuskunta. Yrittäjät ovat tunnistaneet, että sekä kotimainen kysyntä että vienti ovat voimakkaassa kasvussa. Alueella käynnistetään aktivointinhanke. Hankkeessa kartoitetaan marja-alan yrittäjien tavoitteet kasvattaa liiketoimintaansa ja nostaa jalostusastetta Keuruun seudulla ja lähiseuduilla, sekä heidän tarpeisiinsa tarjolla olevat teknologiat ja markkinointikanavat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

60001

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

04.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.4 Korta distributionskedjor för livsmedel

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Livsmedel
Livsmedelsförädling
bärodling
marknadsföring

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt