Projekt
Utvecklingsprojekt - 67644

Marjataito 2

Luonnonvarakeskus

01.03.2018 - 16.06.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Kotimaisen mansikan ja herukoiden kysyntä tukkumarkkinoilla on viimeisten kolmen vuoden aikana noussut voimakkaasti. Tämä on johtanut raaka-ainepulaan ja tukkumarjojen hinnannousuun. Tässä hankkeessa tuetaan Kainuun ja Pielisen-Karjalan alueilla elintarviketeollisuuteen tuotettavien mansikan ja herukoiden viljelyä. Hankkeessa keskitytään tuotantokustannuksiin, sopimuskumppanuuden syventämiseen, marjatilojen väliseen yhteistyöhön sekä pellon käytön ja tuotannon optimointikeinoihin erityisesti tuotantosuunnan vaihdoksessa marjatilaksi. Opintomatkoilla hankintaan tietoa kilpailijoista, marjamarkkinasta sekä viljelykäytännöistä muualla. Alan tulevaisuustutkimus on sisällytetty hankkeeseen, koska koko tuotantoketju on alttiina markkinamuutoksille. Toiminnan strategisten päätösten tueksi tarvitaan tutkimukseen tukeutuvia skenaarioita. Hankkeen kohderyhmänä ovat viljelijät, muut marjanviljelystä kiinnostuneet henkilöt, puutarhamarjoja ostavat yritykset, marjanviljelyn tuotantopanosten toimittajat sekä yritysrahoittajat. Hankkeessa syntyvä tietoaineisto jää Luonnonvarakeskuksen, ProAgrioiden ja marja-alan yritysten hyödynnettäväksi hankkeen jälkeisessä toiminnassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

67644

Startdatum

01.03.2018

Slutdatum

16.06.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner