Projekt
Utvecklingsprojekt - 73946

MarketWise -kansainvälisen markkinatiedon välityshanke

FENNOPROMO Oy

31.08.2018 - 30.07.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

MarketWise -hanke 1.9.2018 - 31.8.2020 välittää kansainvälistä markkinatietoa elintarvikealan mikro- ja pk-yrityksille. MarketWise -hanke seuraa vientimarkkinoiden kehitystä, analysoi ja välittää tietoa yrityksille helposti saatavilla olevassa muodossa. Hanke jakaa tietoa elintarvikealan tilaisuuksissa, Some-kanavien kautta sekä esittelemällä vientituotenäyttelyä. Uutuusarvoisena toimenpiteenä hanke luo Some-kanaviin MarketWise-yhteisön, joka kokoaa elintarvikealan toimijoita laajasti mukaan markkinatiedon äärelle. Hankkeen tavoitteena on yritysten tuotekehityksen, innovoinnin ja kansainvälistymisvalmiuksien edistäminen tiedonvälityksen keinoin. Hankkeen tuloksena elintarvikeyritysten tietämys ulkomaan markkinoista lisääntyy ja yritykset saavat siten paremmat valmiudet korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen kansainvälisille markkinoille. Hanke aktivoi yrityksiä viennin uralle ja parantaa etenkin maaseudun yritystoiminnan harjoittamisen edellytyksiä. MarketWise on jatkohanke Finnish Food Innovations 2016 - 2018 -ohjelmalle jatkaen sen keskeisintä osaa, ulkomaisen markkinatiedon välitystä. Hanke on hanketyypiltään tiedonvälityshanke ja alueeltaan valtakunnallinen. Toiminnallaan hanke tukee Food from Finland -elintarvikealan kärkiohjelman 2014 - 2020 toteutusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

73946

Startdatum

31.08.2018

Slutdatum

30.07.2021

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Typ av åtgärd

Utbildning och information

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Projektkaraktär

Riksomfattande projekt

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner