Projekt
- 85424

Markit kuntoon

Suupohjan Kehittämisyhdistys ry

16.11.2018 - 27.12.2022

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Markit kuntoon-teemahankeen hakija on Suupohjan Kehittämisyhdistys ry - Leader Suupohja. Hanke on tarkoitettu Leader Suupohjan toiminta-alueella (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kurikka ja Teuva) toimiville yleishyödyllisille yhdistyksille. Tuettavan kohteen tulee sijaita Leader Suupohjan toiminta-alueella tai hyödyn tulee kohdistua toiminta-alueen asukkaisiin. Hankemuoto on yleishyödyllinen investointihanke. Teemahankkeen toimenpiteet eli alahankkeet voivat sisältää toimenpiteitä, joilla tähdätään yhteisessä käytössä olevien ympäristöjen käyttömahdollisuuksien lisäämiseen, käytettävyyteen, viihtyisyyteen ja turvallisuuden parantamiseen. Tälläisiä pieniä investointi toimenpiteitä ovat välinehankinnat, ja pienet rakentamis- ja korjaustoimenpiteet. Investointien tulee kohdistua yleishyödylliseen toimintaan. Teemahankkeella voidaan toteuttaa toimenpiteitä, joiden kustannusarviot ovat 2 000 - 9 000 € ja tukiprosentti on 65 %. Teemahankkeessa toteutettavat alahankkeet valitaan ennalta sovittujen valintakriteerien perusteella. Painotus on ensisijaisesti niissä hankkeissa, joilla luodaan uutta toimintaa alueelle ja hankkeilla, jotka ovat liian pieniä toteutettavaksi itsenäisinä investointihankkeina.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

85424

Startdatum

16.11.2018

Slutdatum

27.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Underåtgärd

7.0 Koordineringsdel 7 åtgärden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kordineringsdel 7 åtgärden

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner