Projekt
Utvecklingsprojekt - 10337

MAST-Maitotalouden ja alkutuotannon systemaattinen kehittäminen Pohjois-Savossa

ProAgria Itä-Suomi ry

01.07.2015 - 23.10.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Pohjois-Savon vahvaa alkutuotantoa ja erityisesti maitotaloutta syventämällä neuvonnan, tutkimuksen, koulutuksen ja edunvalvonnan välistä yhteistyötä, tiedonsiirtoa sekä yhteisten kehittämistoimien ideointia, suunnittelua ja toteutusta. Toimenpiteinä on: 1. ydinryhmän toiminta, 2. asiantuntijapooli, 3. kansainvälinen tiedonhankinta, 4. kansallinen tiedonhankinta, 5. tiedonsiirto ja sen kehittäminen, 6. Maitotilabarometri 2015 sekä alkutuotannon kyselyjen koordinointi sekä 7. hankkeen hallinnointi ja seuranta, hanketyön kehittäminen ja hankkeiden yhteensovittaminen. Ensisijaisena kohderyhmänä ja välittömänä hyödynsaajana on ProAgria Pohjois-Savon, Luke Maaningan, Savonia-ammattikorkeakoulun ja MTK Pohjois-Savon asiantuntijat ja erityisesti niiden ydinhenkilöt (1 hlö/taho), joiden työnkuvaan alkutuotannon kehittämistyö kuuluu. Muita kohderyhmiä ja välillisiä hyödynsaajia ovat alueen maitotilat ja maatilat sekä sidosryhmistä erityisesti Osuuskunta Itämaito, Osuuskunta Maitomaa ja kuntien maaseututoimistot. Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunitelmassa 2014-2020 maaseudun vahvuuksiksi nostettu mm. johtava asema maidon ja lihan tuotannossa sekä vahva tutkimus, koulutus ja neuvonta sekä näiden verkostot liittyy hankkeen toimintaan erittäin hyvin. Lisäksi hanke tukee maaseutuohjelman toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tiedon ja osaamisen lisäämiseen, yrittäjyyden vahvistamiseen yhteistyön ja innovaatioiden avulla sekä entistä vahvempaaan toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Myös maatilojen kannattavuuden parantaminen hyödyntämällä uutta tietoa sekä kehittämällä uusia toimintatapoja ovat suoraan hankkeen tavoitteita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

10337

Startdatum

01.07.2015

Slutdatum

23.10.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner