Hanke
Utvecklingsprojekt - 73761

MataDigi – Maatalouden digitaaliset verkko-opetusaineistot yrittäjille

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.10.2018 - 02.08.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on muodostaa tiedonvälitysmalleja ja hakea toimivia työkaluja käytettäväksi maatalousyrittäjille kohdennettavassa vuorovaikutteisessa tiedotuksessa. Toimenpiteinä pilotoidaan digitaalisia tiedonvälitysmuotoja hyödyntäen teknologioita, jotka mahdollistavat yrittäjien osallistumisen tapahtumiin ja tilaisuuksiin joustavasti oman työn ohessa ja vuorovaikutuksessa muiden osallistujien sekä asiantuntijoiden kanssa. Yrittäjien tiedontarve muuttuu perustiedosta yhä keskittyneempään täsmätietoon ja kehittyvän maatalousyrityksen kohdalla monialaiselle yhteistyölle ja tiedolle on tarvetta. Hankkeessa tehdään yhteistyötä eri neuvonta- ja asiantuntijatahojen, yritysten ja maatalousyrittäjien sekä mm. eläinlääkäreiden ja edunvalvontatahojen kanssa. Hankkeen tuloksena syntyy tiedonvälitysmalleja, jotka tukevat nuorten ja kehittyvien maatalousyrittäjien tarpeita. Keskeistä on vertaistiedon jakamisen mahdollistaminen ja verkostoituminen osana elinikäistä oppimista ja osaamisen kehittymistä. Hankkeen tulokset hyödyttävät viljelijöiden lisäksi tietoa tarjoavia tahoja tarjoamalla testatut mallit verkkopohjaiseen vertaistiedonvälittämiseen ja tiedottamiseen sekä malleja materiaalintuotantoon uusilla teknologioilla. Mallit tehostavat tutkimustiedon siirtymistä käytäntöön ja tukevat tiedon soveltamista yritystoiminnan kehittämiseen. Tulokset saatetaan käyttöön hankealuetta laajemmin ja ne tullaan soveltuvilta osin jakamaan CC-lisenssein, jolloin ne hyödyttävät koulutushankkeita valtakunnallisesti. CC- eli Creative Commons -lisenssit mahdollistavat aineiston tekijänoikeuksien luovuttamisen eri tasoilla. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

73761

Aloituspäivämäärä

31.10.2018

Loppumispäivämäärä

02.08.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

1.2 Informationsförmedling och demonstrationer

Toimenpiteen tyyppi

Utbildning och information

Toimenpiteen tarkenne

Informationsförmedling och demonstrationsåtgärder, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

datateknik
digitalisering
husdjursproduktion
nätverk
växtproduktion

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt