Hanke
Allmännyttigt investeringsprojekt - 122091

Matalan kynnyksen ajoneuvoharrastusmahdollisuuksien kehittäminen

Hot Rodders Polvijärvi ry

12.02.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Tavoitteena parantaa alueella asuvien mahdollisuuksia osallistua ajoneuvoharrastustoimintaan ja sitä kautta myös aktivoida ihmisiä. Hanke toteutetaan hankkimalla ja muuttamalla olemassa oleva teollisuuskiinteistö matalan kynnyksen ajoneuvoharrastamiseen sopivaksi. Kiinteistö tarjoaa myös ympäristön kannalta hyvän ratkaisun, koska tila on varustettu asianmukaisilla öljynerotuskaivoilla. Hankkeen osana varustellaan kiinteistö turvalliseen ajoneuvoharrastamiseen soveltuvilla laitteilla ja välineillä, kuten esimerkiksi tukeva 4-pilarinostin ja kestävät työkalut. Rakennuksen sisätiloja muokataan siten, että sinne rakennetaan toimivat kokoontumistilat jotka mahdollistavat myös ajoneuvoharrastamiseen liittyvän tiedon säilyttämisen ja jakamisen. Hankittavan kiinteistön piha-alue mahdollistaa myös pienimuotoisen liikennepuiston rakentamisen. Liikennepuisto on suunniteltu toteutettavaksi maalaamalla asfalttiin ajoradat sekä muut tiemerkinnät, kuten suojatiet, polkuautoja varten ja varustamalla liikenneympäristö asianmukaisin liikennemerkein. Liikennepuiston käyttöön hankitaan hankkeen yhteydessä muutamia polkuautoja, joita voi lainata ellei omaa ole käytettävissä. Paikalliset koulut ja päiväkoti voivat myös halutessaan hyödyntää liikennepuistoa opetusvälineenä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

122091

Aloituspäivämäärä

12.02.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttigt investeringsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt