Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 122091

Matalan kynnyksen ajoneuvoharrastusmahdollisuuksien kehittäminen

Hot Rodders Polvijärvi ry

13.02.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Tavoitteena parantaa alueella asuvien mahdollisuuksia osallistua ajoneuvoharrastustoimintaan ja sitä kautta myös aktivoida ihmisiä. Hanke toteutetaan hankkimalla ja muuttamalla olemassa oleva teollisuuskiinteistö matalan kynnyksen ajoneuvoharrastamiseen sopivaksi. Kiinteistö tarjoaa myös ympäristön kannalta hyvän ratkaisun, koska tila on varustettu asianmukaisilla öljynerotuskaivoilla. Hankkeen osana varustellaan kiinteistö turvalliseen ajoneuvoharrastamiseen soveltuvilla laitteilla ja välineillä, kuten esimerkiksi tukeva 4-pilarinostin ja kestävät työkalut. Rakennuksen sisätiloja muokataan siten, että sinne rakennetaan toimivat kokoontumistilat jotka mahdollistavat myös ajoneuvoharrastamiseen liittyvän tiedon säilyttämisen ja jakamisen. Hankittavan kiinteistön piha-alue mahdollistaa myös pienimuotoisen liikennepuiston rakentamisen. Liikennepuisto on suunniteltu toteutettavaksi maalaamalla asfalttiin ajoradat sekä muut tiemerkinnät, kuten suojatiet, polkuautoja varten ja varustamalla liikenneympäristö asianmukaisin liikennemerkein. Liikennepuiston käyttöön hankitaan hankkeen yhteydessä muutamia polkuautoja, joita voi lainata ellei omaa ole käytettävissä. Paikalliset koulut ja päiväkoti voivat myös halutessaan hyödyntää liikennepuistoa opetusvälineenä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

122091

Startdatum

13.02.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner