Projekt
Utvecklingsprojekt - 46800

Matalan kynnyksen liikuntakerhotoiminta lapsille-ja nuorille

Papas ry

15.05.2017 - 15.04.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on lasten ja nuorten liikkumattomuuden ehkäiseminen ja yhteisöllisyyden lisäämiseen uuden liikuntakerhotoiminnan myötä. Lisäksi hanke vastaa tarpeeseen kehittää syrjäseutujen harrastusmahdollisuuksia. Hankkeen tavoitteena on perustaa matalan osallistumiskynnyksen salibandykerhotoimintaa Oulujärvileader-hankealueella sijaitseville kouluille: Kajaanissa Soidinsuon, Kätönlahden, Lohtajan, Nakertajan, Kuluntalahden ja Vuolijoen alakoulut, Otanmäessä ala- ja yläkoulu sekä Paltamossa Korpitienkoulu (ala- ja yläkoulu). Toiminta on suunniteltu iltpäiväpainotteiseksi. Salibandy on matalan kynnyksen laji, jota voi harrastaa läpi vuoden eikä kerhotoiminta aseta kovia vaatimuksia olosuhteilta. Toiminnan piirin tavoitellaan vähintään 100:aa tukialueella asuvaa ala- ja yläkouluikäistä lasta tai nuorta, joihin halutaan juurruttaa liikunnallista elämäntapaa. Hankkeessa keskitytään löytämään aktiivinen toimintaa jatkava taho kullekin koululle, jotta jatko ei vaatisi hankkeen tyyppistä tukea. Hankkeen tuloksena toiminnasta on rakennettu alueellisesti pysyvä osa lasten ja nuorten liikuntatarjontaa, jossa on mukana myös paikallisia aikuisia. Hankkeen kesto on 13 kuukautta. Hanke on suunniteltu käynnistymään toukokuussa 2017. Hankkeen kustannukset ovat 24081 €, tuki 90 %. Hakijana on salibandyseura Papas ry Kajaanista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

46800

Startdatum

15.05.2017

Slutdatum

15.04.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner