Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 11217

Matalaviidan vedenottamon rakentaminen

Pohjasperän Vesiosuuskunta

26.08.2015 - 16.01.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Matalaviidan vedenottamon rakentaminen ja pohjaveden ottaminen sekä veden johtaminen Pohjasperän vesiosuuskunnan vesijohtoverkostoon. Hankkeella turvataan Pohjaslahden alueen noin 20 talouden talousvedensaanti.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

11217

Startdatum

26.08.2015

Slutdatum

16.01.2020

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.2 Skapande, förbättrande och utvidgande av småskalig infrastruktur

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Att skapa, förbättra och utvidga småskalig infrastruktur

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner