Hanke
Utveckling - 97516

Mathantverksdagar 2021

Ålands Landskapsregering

02.02.2020 - 29.11.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Vi vill arrangera seminariet Mathantverksdagar 2021. Ett tillfälle till kunskapsinhämtning och utbyte i samband med FM i Mathantverk på Åland 2021. Utbildningen skall vara riktad till landsbygdsföretagare inom mathantverk och livsmedel och sträva till bättre konkurrenskraft och bättre miljö. Planering och genomförande sker av ansvarig projektledare i nära samarbete med Mathantverkare på Åland rf, Ålands Landsbygdscentrum samt projektet FM i Mathantverk på Åland 2021. Högskolan på Åland och Öppna Högskolan är arrangör av seminariet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

97516

Aloituspäivämäärä

02.02.2020

Loppumispäivämäärä

29.11.2022

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utveckling

Alatoimenpide

1.1 Kunskapsöverföring och informationsåtgärder- stöd till yrkesutbildning och kompetensutvecklingsåtgärder

Toimenpiteen tyyppi

Kunskaps överföring

Toimenpiteen tarkenne

Kunskapsöverföring och information

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt