Projekt
Utveckling - 97516

Mathantverksdagar 2021

Ålands Landskapsregering

02.02.2020 - 29.11.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Vi vill arrangera seminariet Mathantverksdagar 2021. Ett tillfälle till kunskapsinhämtning och utbyte i samband med FM i Mathantverk på Åland 2021. Utbildningen skall vara riktad till landsbygdsföretagare inom mathantverk och livsmedel och sträva till bättre konkurrenskraft och bättre miljö. Planering och genomförande sker av ansvarig projektledare i nära samarbete med Mathantverkare på Åland rf, Ålands Landsbygdscentrum samt projektet FM i Mathantverk på Åland 2021. Högskolan på Åland och Öppna Högskolan är arrangör av seminariet.

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

97516

Startdatum

02.02.2020

Slutdatum

29.11.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utveckling

Underåtgärd

1.1 Kunskapsöverföring och informationsåtgärder- stöd till yrkesutbildning och kompetensutvecklingsåtgärder

Typ av åtgärd

Kunskaps överföring

Åtgärdens specifierare

Kunskapsöverföring och information

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner