Hanke
Utvecklingsprojekt - 9198

Matilanvirran kehittämissuunnitelma

Äänekosken Kehitys Oy

30.06.2015 - 09.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Matilanvirran alueelle tehdään kehittämissuunnitelma, joka kattaa sekä maa-alueen, rakennukset ja toiminnan että liittymisen Äänekosken matkailustrategiaan ja Vihreään väylään sekä Sumiaisten ja Konginkankaan palveluihin ja toimintaan. Alueen omistaa Äänekosken kaupunki, joka suunnittelun jälkeen vuokraa paikan toimijoille. Matilanvirta sijaitsee Keitelettä ja Ala-Keitelettä yhdistävässä salmessa seututien 637 varrella, Konginkankaan ja Sumiaisten välissä Äänekoskella. Kaikki etelä-pohjoissuuntainen vesiliikenne Viitasaari-Jyväskylä -reitillä kulkee Matilanvirran kautta. Seututie 637 tunnetaan myös Vihreänä väylänä, joka on maakuntaakaavaan merkitty maisematieksi. Yleiskaavassa Matilanvirta on matkailualuetta. Hankkeen tuloksena aluetta kehitetään pitkäjänteisesti monipuoliseksi, houkuttelevaksi, ekologiseksi ja turvalliseksi matkailulliseksi palvelupisteeksi, jossa yksi tai useampi yrittäjä tai muu matkailullinen toimija tarjoaa palveluita sekä vesiliikenteelle, tiellä liikkujille että lähiseudun asukkaille ja loma-asukkaille.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

9198

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

09.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt