Hanke
Utvecklingsprojekt - 145106

Matka maatilalle yritysryhmähanke

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2020 - 30.12.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Monet suomalaiset maatalousyritykset kamppailevat kannattavuushaasteiden keskellä. Alkutuotannon rinnalle olisi kehitettävä uudenlaisia liiketoiminnan muotoja. Green Care - eli luontolähtöinen toiminta ja maatilaympäristön hyödyntäminen hoiva- ja virkistyspalveluissa, on pikkuhiljaa yleistynyt Suomessa. Myös hyvinvointimatkailu on tuonut maaseudulle uusia tuulia ja mahdollisuuksia. Eri asiakasryhmille suunnattua maatilatoimintaa on eri puolilla Eurooppaa toteutettu jo vuosikymmeniä. Osalle maatalousyrittäjistä toiminta tuo pääasiallisen liikevaihdon, kun taas osalle se toimii lisäelinkeinona alkutuotannon rinnalla. Matka maatilalle -yritysryhmähankkeen tavoitteena on tuotteistaa mukana oleville keskisuomalaisille maaseudun yrityksille eri asiakasryhmien toimintakykyä tukevan maatilatoiminnan tuote/tuoteperhe sekä laatupohja näille. Hankkeen tavoitteena on myös lisätä uudenlaisen toiminnan näkyvyyttä yhtenäisellä markkinoinnilla, päättäjien kontaktoinnilla, tietoisuuden lisäämisellä sekä yhteistyöverkoston kehittämisellä. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.1.2021-31.12.2021. Hankkeeseen osallistuu viisi maatilayritystä Keski-Suomesta. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

145106

Aloituspäivämäärä

31.12.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2021

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

Hållbar affärsverksamhet
Jämställdhet
Ny affärsverksamhet
flerbranschgårdar
green care
innovation/försök
må bra-turism
nya tjänster
produktutveckling
turism
utvecklande av företagsgrupp
välfärd
åldrande befolkning

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt