Projekt
Utvecklingsprojekt - 145066

Matkailukalastusta ja elämyksiä! yritysryhmähanke

Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy

01.11.2020 - 30.09.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Keski-Suomen ohjelma- ja matkailupalveluita tarjoaville yrittäjille suunnatussa Matkailukalastusta ja elämyksiä! yritysryhmähankkeessa kehitetään yhdessä matalan kynnyksen kalastus- ja elämyspalveluita, joiden avulla voidaan palvella kattavammin sekä nykyisiä asiakkaita, mutta myös täysin uusia kohderyhmiä. Matalan kynnyksen palveluita voivat tässä yhteydessä olla esimerkiksi erilaiset seisovan veden kalastusmallit, kuten onkiminen ja katiskannosto, sekä riistan metsästykseen ja metsässä liikkumiseen liittyvät ohjelmat. Yritykset tutustuvat hankkeen aikana toisten yritysryhmässä mukana olevien yritysten toimintaan ja palveluihin sekä selvittävät yhteistyön mahdollisuuksia muiden toimijoiden kanssa. Kalastusmatkailu on erämatkailun sektoreista laajuudeltaan mittavinta ja toiminnan kasvattamispotentiaali on suuri. Suomesta, erityisesti rannikkoseudulta sekä Pohjois-Suomen lohijoilta löytyy jo nykyisellään palveluja niin erikoistuneille kalastajille kuin massaturisteillekin. Tulevaisuuden megatrendit tarjoavat runsaasti hyödynnettäviä mahdollisuuksia palveluntuottajille luontomatkailun näkökulmasta. Tutkimusten mukaan erämatkailun vuotuinen liikevaihto on noin 33,6 miljoonaa euroa ja suora työllisyysvaikutus noin 1440 henkilöä. Kalastusmatkailun vuotuinen liikevaihto 21 miljoonaa euroa on suurempi kuin kalastusyritysten (pois lukien isot troolarit) liiketoiminnan yhteenlasketut tuotot. Näin myös aluetaloudelliset vaikutusten voidaan todeta olevan huomionarvoisia. Hankkeen hallinnoijana toimii Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja hanke toteutetaan 1.11.2020-30.4.2022. Hankkeeseen osallistuu kuusi ohjelma- ja matkailupalveluita tarjoavaa yritystä. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

145066

Startdatum

01.11.2020

Slutdatum

30.09.2022

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner