Hanke
Utvecklingsprojekt - 62596

Matkailuliidejä Keski-Karjalaan

Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy

01.03.2018 - 18.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Keski-Karjalan kunnissa nähdään matkailun kehittäminen oleellisen tärkeäksi tulevaisuuden mahdollisena kasvualana, joten alan kehittämiseen tarvitaan lisää resursseja. Myös seudun matkailutoimijat kaipaavat ja tarvitsevat tukea oman toimintansa sekä erilaisten yhteistyömuotojen kehittämiseen. Matkailu on nostettu hyvinvointiteeman alla yhdeksi tärkeäksi kehittämisalueeksi myös Keski-Karjalan elinkeinostrategiassa. Tavoitteena on lisätä ja nostaa Keski-Karjalan matkailutarjontaa houkuttelevaksi sekä kansalliseen että kansainväliseen markkinointiin ja myyntiin. Hankkeen tavoitteena on: - Rakentaa eri toimijoiden yhteistyöstä lisäarvoa tuottavia verkostoja. Seudulla on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia esimerkiksi yritysten ja yhdistysten, harrastusryhmien tai muiden kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyössä matkailutarjonnan kasvattamiseksi. - Synnyttää uusia, innovatiivisia ja omaleimaisia matkailun tuote- ja ohjelmapaketteja yhdessä matkailuyritysten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, myös kylämatkailu. - Lisätä alueen matkailutoimijoiden viestinnällistä osaamista, koska omien tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja näkyvyys netissä ja erityisesti eri somen kanavissa korostuu entisestään. - Luoda seudullinen toimintamalli matkailutoimijoiden yhteistyöhön sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen. Hankkeessa on mukana vähintään 25 eri toimijaa ja hankkeen aikana/tuloksena syntyy vähintään kaksi yritysryhmähanketta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

62596

Aloituspäivämäärä

01.03.2018

Loppumispäivämäärä

18.06.2020

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

byaverksamhet
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt