Hanke
Utvecklingsprojekt - 32986

Matkailun asiakaskunnan, automatisoinnin ja digitalisoinnin kehittäjät

Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy

01.10.2016 - 24.06.2020

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Matkailun asiakashankinnan, automatisoinnin ja digitalisoinnin kehittäjät -hanke on matkailualan yrityksille Joensuun ja Kontiorannan alueella toteutettava yrityslähtöinen ja yritysryhmähankkeena toteutettava hanke. Hanke vie eteenpäin Kontiolahden kunnan toteuttamaa Kontioranta - 158 hehtaaria mahdollisuuksia -hankkeessa aloitettua yritysten omaehtoista yritysten kehittämistä. Hankkeen kohderyhmä koostuu seitsemästä matkailupalveluita tarjoavasta kontiolahtelaisesta ja joensuulaisesta yrityksestä. Hankkeen tavoitteena on rakentaa yritysten yhdessä tuottamia palvelukokonaisuuksia vastaamaan todellisia asiakastarpeita sekä digitalisoida ja automatisoida myyntiä ja markkinointia. Toimenpiteitä varten jokaisen yrityksen kanssa tehdään yrityskohtainen asiakashankintasuunnitelma, jossa käydään läpi kattavasti kaikki mahdolliset asiakashankinnan kanavat ml. kaikki myynnin, markkinoinnin ja mainonnan keinot. Osalle hankkeeseen mukaan lähtevistä yrityksistä tehtävät toimenpiteet suuntautuvat kokonaan kansainvälisille markkinoille. Kaikilla yrityksillä on tarve digitalisoida ja automatisoida asiakashankinnan, myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä. Jokainen yritys on tunnistanut ongelman, että ns. perinteisillä mainos- tai markkinointitoimistotoimenpiteillä ei enää päästä hyviin tuloksiin asiakashankinnassa. Tehokas asiakashankinta vaatii sekä henkilökohtaisen myyntityön, digitalisoitujen verkkosisältöjen ja markkinointiautomaation yhdistämisen. Lisäksi yrityksillä on tuote- ja palveluaihioita joiden kysyntää markkinoilla ei vielä ole testattu. Hankkeen avulla yritys- ja yritysryhmäkohtaisista yhteisistä aihioista tuotteistetaan valmiita tuotteita ja palveluita myyntiin. Asiakashankintasuunnitelmassa sovittuja toimenpiteitä toteutetaan ja valituille kanaville rakennetaan mittaristo, jonka avulla toimenpiteiden tehoa seurataan ja parannetaan. Hanke jatkaa jo hyvin alkanutta verkostoitumista Kontiorannan entisen varuskunta-alueen matkailualan toimijoiden kesken.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

32986

Aloituspäivämäärä

01.10.2016

Loppumispäivämäärä

24.06.2020

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt