Projekt
Utvecklingsprojekt - 279944

Matkailun edistäminen Kauhavalla

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Suomen Yrittäjäopiston toteuttamassa, Kauhavan kaupungin toimeksiantona tehdyn haastattelututkimuksen perusteella Kauhavan matkailualan yritykset tavoittelevat resurssien hallintaa, uudistuksia majoituspalveluissa, tiivistä yhteistyötä, asiakaslähtöisyyttä ja vastuullista liiketoimintaa. Haasteet, kuten ajanpuute ja ikääntyminen, vaativat tehokasta resurssien käyttöä. Markkinoinnissa painotetaan yhteistyötä, digitaalista näkyvyyttä ja brändin vahvistamista, samalla huomioiden rajalliset resurssit ja tarve kohdistaa markkinointi oikeille kohderyhmille. Matkailijoiden viihtymisen lisääminen ja alueen monipuolisen tarjonnan tehokas hyödyntäminen ovat keskeisiä tavoitteita. Tässä hankkeessa kauhavalaiset matkailualan yrittäjät, Kauhavan kaupunki ja Suomen Yrittäjäopisto sitoutuvat yhteistyössä edistämään matkailua ja kehittämään uusia käytäntöjä nykytilan vahvistamiseksi. Matkailuyrittäjien kiinnostus kehittämiseen kielii muutostarpeesta ja yhteistyöhalukkuudesta. Tämä on edellytys nykytilan parantamiseksi. Hankkeen myötä matkailualan yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä ja matkailusta on löytynyt uusia puukonkärkiä, joita voidaan jatkokehittää. Matkailuhanke on tarvittava astinlauta seuraavalle tasolle. Hankkeen kohderyhmänä on Kauhavan matkailualan yrittäjät, yritystoimintaa suunnittelevat, kehittäjätoimijat sekä muut matkailun kehittämisestä kiinnostuneet tahot. Hanke toteutetaan Kauhavalla 1.4.2024-31.12.2025 aikana. Hanketta hallinnoi Suomen Yrittäjäopisto.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

279944

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Typ av åtgärd

Informationsförmedlingsprojekt

Åtgärdens specifierare

Informationsförmedlingsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner