Hanke
Utvecklingsprojekt - 88501

Matkailun elinvoimaa kolmostiestä

SASKY koulutuskuntayhtymä

28.02.2019 - 29.11.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Aikataulu: 1.3.2019-31.5.2019 Kohderyhmänä on ensisijaisesti Parkanon, Kihniön, Jämijärven, Ikaalisten ja Hämeenkyrön matkailualan yritykset sekä kehittämis- ja kasvuhakuiset mikroyritykset ja toimijat. Hankkeen tavoitteena on tavoittaa Luoteis-Pirkanmaan ja Jämijärven alueilla matkailualan yrityksiä ja sivutoimisia yrityksiä sekä matkailualan muita potentiaalisia toimijoita, joilla on tarkoitus perustaa yritys. Näille toimijoille ja kuntapäättäjille toteutetaan kysely / haastattelu mm. matkailun ongelmista, palvelurakenteesta ja osaamisen kehittämisen tarpeista. Tavoitteena on löytää kartoituksella / kyselyillä alueen yritystoiminnan monipuolistumisen, työllisyyden, palveluiden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien parantumisen ongelmakohdat sekä luoda pohja fokusoidulle kehittämishankkeelle. Hankkeessa myös tuodaan esille näitä alueellisia matkailualan ongelmakohtia ja kartoitetaan kehittämistoimintaan sitoutumishalukkaita yrityksiä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

88501

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

29.11.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

marknadsföring
nya tjänster
nätverk
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt