Projekt
Utvecklingsprojekt - 182373

Matkailusta buustia pienyrittäjyyteen ja yhteistyöhön

Posion Matkailuyhdistys ry

30.04.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Posiolaisen pienyrittäjyyden ominaispiirteitä ovat monitoimialaisuus ja monialueellisuus. Monitoimialaisuus tarkoittaa, että yrittäjän toimeentulo rakentuu usealta eri toimialalta kertyvistä tuloista. Posiolla matkailu on näistä toimialoista keskeisin: matkailijat ja vapaa-ajan asukkaat ovat elintärkeitä lähes kaikille alueen yrityksille ja siten koko Posion elinvoimalle. Yrittäjien osaamistason nostaminen, erityisesti digiosaamisen, on tunnistettu Posiolla keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Pienyrittäjien osaamisen päivittäminen digiaikaan vaatii Posiolla julkisen sektorin ja yrittäjäyhdistysten mahdollistamista, tukea ja kannustusta. Hankkeen toisena tavoitteena on tiiviimmän ja osin etätyövälineisiin perustuvan yhteistyön mallin rakentaminen yhdistyssektorilla sekä matkailun alueorganisaatiossa. Yrittäjäyhdistyksillä ja vapaa-ajanyhdistyksillä on keskeinen rooli yrittäjien ja kuntalaisten aktivoinnissa. Posion elinvoimalle tärkeät tapahtumat nojaavat pitkälti vapaa-ajan yhdistysten panokseen, mutta jäsenten ja toiminnan vähennettyä yhdistykset tarvitsevat tukea erityisesti tehokkaan toimintamallin luomiseen. Kolmantena tarpeena on tehostaa matkailun alueorganisaation toimintaa tiedolla johtamisen työkaluin. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan laadukkaaseen ja ajantasaiseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä kaikkia niitä rutiineja ja toimenpiteitä, jotka tukevat harkittuja, parhaimpaan mahdolliseen tietoon perustuvia päätöksiä. Hankkeen pääkohderyhminä ja hyödynsaajina ovat Posiolla toimivat matkailuyritykset ja matkailun oheispalveluita tarjoavat yritykset sekä matkailun edistämisessä mukana olevat vapaa-ajan yhdistykset. Toissijaisina kohderyhminä ovat kaikki Posion yrittäjät sekä matkailun alueorganisaation tahot (matkailuyhdistys, yrittäjäyhdistys, kunnan elinkeinotoimi sekä toimintaympäristöpalvelut). Hanke kohdistuu Posiolle, mutta sen tulokset, kuten uuden verkostoyhteistyön toimintamalli ovat sovellettavissa myös muilla alueilla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

182373

Startdatum

30.04.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner