Hanke
Utvecklingsprojekt - 134346

Matkailusta virtaa Virroille

Virtain kaupunki

31.08.2020 - 29.04.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella tavoitellaan uudenlaista yhteistyötä matkailun kehittämiseksi Virroilla. Matkailutoimijoiden verkostoituminen on yksi avaintekijöistä yhteistyön toteutumiselle. Virroilla on viime aikoina aloittanut uusia matkailualan toimijoita, jotka ovat innolla lähdössä kehittämään alueen palvelutarjontaa. Tavoitteena löytää uusia yhteistyömuotoja, mikä taas mahdollisesti luo uutta liiketoimintaa. Hankkeen myötä yrittäjien osaaminen lisääntyy, palvelut kehittyvät ja markkinointi tehostuu. Hankkeessa toteutetaan yritysryhmän yhteisiä sekä yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä. Hankkeen tavoitteena on tuoda esille Virtain runsas majoitustarjonta oheispalveluineen eri kohderyhmille tuotteistettuna. Hanketta hakee ja hallinnoi Virtain kaupunki, toiminta-aika on 1.9.2020 - 31.7.2021.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

134346

Aloituspäivämäärä

31.08.2020

Loppumispäivämäärä

29.04.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

turism
utvecklande av företagsgrupp

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt