Hanke
Utvecklingsprojekt - 22178

Matkailutiehankkeen ja kulttuurimatkailun itäyhteistyön valmisteluhanke

Runolaulu-Akatemian kannatusyhdistys ry

29.02.2016 - 13.01.2021

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen ideana on yhdistää voimia itärajan tuntumassa kulkevan Runon ja Rajan tien varrella, erityisesti rajanylityspaikkojen (Niirala, Vartius, Kuusamo) ympärillä uuden Naapuruusohjelmahankkeen (ENI) valmistelemista varten. Tähtäimessä on erityisesti ENI-Karjala CBC ohjelma, ja sen hakukierros syksyllä 2016. Hankesuunnitelman valmistaminen perustuu suurelta osin talkootyöhön, mutta valmistelu-resurssia tarvitaan ennen kaikkea toimistopalveluihin ja matka- ja vastaaviin muihin suoriin kuluihin. Esiselvityksen tavoitteena on uusi, useita alueita yhdistävä, rohkea ja innovatiivinen, alueen hyvinvointia ja työllisyyttä kestävällä tavalla edistävä, itärajan molemmilla puolilla vaikuttava kulttuurimatkailuhanke (ENI) vuosille 2017-2020, mittakaavaltaan n 1,5 miljoonaa euroa. Haettavan ENI-hankkeen tavoitteena on kulttuurimatkailun kehittäminen Suomen vanhimman matkailutien, Runon ja rajan tien, ja siihen liittyvien rajan ylittävien matkailureittien suunnassa. Kokonaisuuteen liittyy neljä erityskohdetta (aktiviteettia) joita kehitetään omina kokonaisuuksinaan, mutta joiden välisen koordinaation kehittäminen on myös tavoitteena. Runon ja rajan tie ulottuu Vaalimaalta ja Lappeenrannasta Sallaan. Erityiskohteet ovat: a) Karjalan Kirkkotie, ns. Pyhiinvaellusreitti Heinävedeltä Valamoon, b) Ontrei Malisen Kanteleen matkailureitti Kainuusta Vienan Karjalaan, c) Kuusamon rajanylityspaikan matkailun kehittäminen, ml. Hossa-Julman Ölkyn kansallispuisto, d) Tienparannus Vienan Karjalan alueella välillä Ponkalahti - Kalevala. ENI-hankkeen keskeisimpiä sisältöjä yllä olevien erityskohteiden lisäksi on k o k o reitistön kehittäminen,

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

22178

Aloituspäivämäärä

29.02.2016

Loppumispäivämäärä

13.01.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.1 Utredningar och planer

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Utredningar och planer

Hankeluonne

Interregional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Internationell/Internationalisering
kultur
turism

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt