Projekt
Utvecklingsprojekt - 113773

Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle

Koillis-Suomen kehittämisyhtiö Naturpolis Oy

01.01.2020 - 14.09.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Matkailu on kansainvälinen toimiala, jossa yritykset joutuvat jatkuvasti sopeutumaan nopeasti muuttuviin asiakastarpeisiin. Huoli ilmastonmuutoksesta aiheuttaa nopeita reagointitarpeita. Visit Finland on luonut matkailuyrityksille ja -alueille tarkoitetun Sustainable Travel Finland -kehitysohjelman ja sillä saavutettavan Sustainable Travel Finland (STF) -merkin. Merkki markkinoinnillisena kokonaisuutena tulee helpottamaan Suomen kestävän matkailun tarjonnasta viestimistä. STF -destinaatiomerkki myönnetään alueelle, jonka matkailuyrityksistä 51% on saanut yritystason merkin. Yritystason merkin saaminen edellyttää, että yrityksellä on jokin ohjelmaan hyväksytty kestävää matkailua edistävä sertifikaatti. Yritysten ja destinaatioiden vastuullisuustyön tueksi tarvitaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Suomussalmella selkeästi lisätukea, jotta kestävän kehityksen edistämiseksi vaadittava työ saadaan alulle ja yritykset rohkaistua mukaan. Matkailuyritykset kestävälle kehityspolulle -hankkeessa toteutetaan Kuusamossa, Taivalkoskella ja Suomussalmella ympäristö- ja laatusertifiointeihin valmentavia toimenpiteitä, joihin on tavoitteena saada vähintään 51% matkailuyrityksistä osallistumaan. Lisäksi tavoitteena on asiakaslähtöisesti lisätä yritysten ja työntekijöiden osaamista ympäristötietoisuudessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja hiilikädenjäljestä tiedottamisessa. Laadullisena tavoitteena on lisätä hankkeen toiminta-alueen matkailuyritysten välistä yhteistyötä ja kehittää niiden käytäntöjä, tuotteita ja palveluja kestävän matkailun periaatteiden mukaisesti. Sitä kautta myös matkailualueiden maine vastuullisina matkakohteina kehittyy asiakkaiden keskuudessa, millä voidaan varmistaa yritysten ja alueiden kilpailukyky myös tulevaisuudessa. Hankkeeseen osallistuvat matkailualueet tekevät jo yhteistyötä matkailun kehittämisessä, mutta hankkeen ja yhteisen kehittämistavoitteen myötä sitä pyritään edelleen tiivistämään.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

113773

Startdatum

01.01.2020

Slutdatum

14.09.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner