Projekt
Utvecklingsprojekt - 165709

Matkailuyritykset kestävälle polulle

Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy

31.07.2021 - 27.12.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Matkailutyritykset kestävälle polulle –yritysryhmähanke on 8 satakuntalaisen yrityksen yhteinen hanke. Tässä hankkeessa koulutetaan maaseudun mikroyrityksiä kestävän matkailun osaajiksi. Ryhmä koostuu toimintaansa aloittelevista sekä toimintaansa kehittävistä matkailuyrityksistä. Maaseudulla sijaitsevat matkailuyritykset ovat pieniä mikroyrityksiä ja usein perhevetoisia yksikköjä. Nämä pienet yritykset ovat koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan suurimpia kärsijöitä ja tarvitsevat tukea liiketoimintansa kehittämiseen. Vastuullinen matkailu nousee kuluttajien ostopäätöksissä jatkuvasti yhä keskeisempään rooliin. Tässä hankkeessa matkailuyritykset kouluttautuvat vastuullisen matkailun osaajiksi. Hankkeessa yritykset käyvät läpi Visit Finlandin lanseeraaman Sustainable Travel Finland (STF) -kehittämispolun ja kouluttautuvat valitsemansa vastuullisuusjärjestelmän osaajiksi. Yritykset laativat vastuullisuuden kehittämissuunnitelman ja toteuttavat kestävyyttä edistäviä käytännön toimenpiteitä toiminnassaan. Vastuullisesta toiminnasta viestitään ja sitä hyödynnetään yritysten markkinoinnissa. Hanke edistää kestävän ja vastuullisen matkailun toimia paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti. Hanke myös syventää yhteistyötä hankekumppaneiden kesken ja tukee uusien yhteistyökuvioiden syntymistä. Hankkeen tavoitteena on hankeyritysten kannattavuuden parantaminen ja myynnin kasvattaminen. Kasvua tavoitellaan osaamisen lisäämisellä sekä ympäristötoimenpiteiden toteuttamisella. Hankkeen ansiosta syntyy kustannussäästöjä ja matkailuyritykset kohottavat imagollista asemaansa matkailumarkkinoilla. Lisäksi hankkeen toteutuminen mahdollistaa yritysten pääsyn mukaan Visit Finlandin kansainväliseen markkinointiin. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Kartanon Rouvat Oy, Krookan Plassi Oy, Korsuretket Oy, Kaljaasi Ihana Oy, Vuojoen Kartano Oy, Yyteri Active Oy, Cafeija Oy ja Koivuniemi Group Oy. Hankkeen hallinnoijana toimii SAMK.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

165709

Startdatum

31.07.2021

Slutdatum

27.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.3 Samarbete mellan mikroföretag

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Företagsgruppens utvecklingsprojekt (75 procent).

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner