Projekt
Beredningspenning - 281485

Matkailuyritysten yritysryhmähankkeen valmistelu

Valkeakosken kaupunki

- 27.02.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on selvittää matkailuyritysten yritysryhmähankkeen toteutettavuus.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

281485

Slutdatum

27.02.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner