Projekt
Utvecklingsprojekt - 29580

Matriket – information och Innovation

Ab Företagshuset Dynamo Yritystalo Oy

01.06.2016 - 07.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Projektet skall påvisa innovativa lösningar och möjligheter till produktion och förädling av livsmedel samt medverkar till att olika allianser bildas mellan branschens aktörer i avsikt att utveckal verksamheten, skapa arbetsplaster och medverka i en hållbar utveckling på landsbygden. Projektet utreder och information om en marknadsmässig efterfrågan och avsättning av importersättande livsmedel. Inom projektverksamheten eftersträvas en bred samverkan för ett utnyttjande av outnyttjad infra i form av tomma produktionsbyggnader avsedda för livsmedelsproduktion. Projektet medverkar i olika nationella nätverk och är kontaktlänken till Österbotten inom nätverken. En medverkan sker även inom internationella nätverk och samarbeten

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Projektnummer

29580

Startdatum

01.06.2016

Slutdatum

07.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner