Projekt
Utvecklingsprojekt - 264350

Me kaikki keskellä taidetta

Pirkanpohjasäätiö sr

- 29.08.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella kehitetään ja luodaan tuotantoja, joilla lapsille, nuorille, erityisryhmille ja senioreille mahdollistetaan hyvinvointia lisäävää osallistavaa taidetoimintaa. Yhteistyötä tehdään Ähtärissä ja sen lähikunnissa toimivien toimintayksiköiden kanssa ihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeessa hyödynnetään Pirkanpohjan taidekeskuksen jo olemassa olevia taideresursseja. Hankkeen toteuttamiseen tarvitaan hankevetäjä, jolla on ammatillinen pätevyys taideosallisuuden kehittämiseen ja pedagoginen valmius kehitystyön toteuttamiseen. Tavoitteena on kehittää ja juurruttaa toimintatapoja taiteen hyödyntämiseksi kohderyhmien hyvinvoinnin edistämisessä myös hankkeen jälkeen. Hankkeella kehitetään viidelle eri-ikäisten lasten ja nuorten ryhmälle taidetuotannot, joissa ryhmille luodaan ikäistason huomioivaa monitaiteista osallistavuutta. Hankkeessa kehitetään myös lasten ja nuorten erityisryhmien tavoittamiseen ja saavutettavuuteen tähtääviä toimintoja. Hanke tekee uranuurtavaa työtä lasten ja erityisryhmien yhdenvertaisuuden ja yhteistoiminnallisuuden edistäjänä. Lisäksi hankkeessa kehitetään muille erityisryhmille ja senioreille soveltuvia taideosallisuuden muotoja. Luodaan taiteen kohtaamiseen teemoja ja toimintatapoja, joissa taiteen rinnalla on sosiaalinen osallisuus. Hanke juurruttaa toimintaa Ähtäriin ja Etelä-Pohjanmaalle, jolloin se vaikuttaa positiivisesti alueelliseen vetovoimaan ja pitovoimaan.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

264350

Slutdatum

29.08.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner