Projekt
Investeringsprojekt - 278279

Meän visut laitheet

Voimistelu- ja Urheiluseura Lohijärven Kuohu ry

- 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on parantaa Lohijärven Kuohu ry:n omistaman seurantalo Kuohulan energiatehokkuutta asentamalla rakennukseen kaksi ilmalämpöpumppua. Toimenpiteen seurauksena talon lämmitykseen käytettävä energiamäärä ja talon lämmityskustannukset pienenevät huomattavasti. Tämä edesauttaa seurantalon käytön monipuolistamisessa sekä vapauttaa yhdistyksen taloudellisia resursseja muihin toimintoihin. Samalla talon lämmityksessä halutaan lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Tavoitteena on korvata osa seurantalon suoran sähkölämmityksen kulutuksesta vähähiilisellä ilmalämpöpumpun lämmöllä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

278279

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Allmännyttiga klimatinvesteringar

Typ av åtgärd

Allmännyttiga miljö- och klimatinvesteringar

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i stävjandet av klimatförändringen och anpassningen till klimatförändringen

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO4

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner