Projekt
Utvecklingsprojekt - 111439

MEDIAKASVATUSTA KAHDESSA SUKUPOLVESSA -HANKE

Saarijärven Elokuvakerho r.y.

01.04.2020 - 31.12.2022

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tarkoituksena on järjestää mediakasvatusta ja yhteisöllistä toimintaa saarijärveläisille senioreille ja nuorille (16-19v.) saattaen heidät samalla toimimaan yhdessä hankkeen työpajojen ja harjoitusten parissa. Tavoitteena on aktivoida ja osallistaa senioreita elokuvakulttuurin ja -kerronnan kautta sekä tarjota mahdollisuuksia uudenlaiseen ja kehittävään vapaa-ajan toimintaan monenlaisten työpajasisältöjen kautta. Nuorten osalta tavoitteena on opettaa heille dramaturgiaa ja journalistiikkaa sekä dokumenttielokuvan tekemistä käytännössä. He saavat kokemusta ja opetusta media-alasta muun muassa jatko-opintoja ajatellen. Hankkeen nuoret muodostuvat lukiolaisista ja ammattikoululaisista. Hankkeen vuosikalenterista varataan lisäksi aikaa siihen, että paikallisille vanhainkodeille, palvelutaloille ja omatoimitaloille järjestetään elokuvanäytöksiä heidän omissa tiloissaan

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

111439

Startdatum

01.04.2020

Slutdatum

31.12.2022

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner