Hanke
Utvecklingsprojekt - 111439

MEDIAKASVATUSTA KAHDESSA SUKUPOLVESSA -HANKE

Saarijärven Elokuvakerho r.y.

31.03.2020 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tarkoituksena on järjestää mediakasvatusta ja yhteisöllistä toimintaa saarijärveläisille senioreille ja nuorille (16-19v.) saattaen heidät samalla toimimaan yhdessä hankkeen työpajojen ja harjoitusten parissa. Tavoitteena on aktivoida ja osallistaa senioreita elokuvakulttuurin ja -kerronnan kautta sekä tarjota mahdollisuuksia uudenlaiseen ja kehittävään vapaa-ajan toimintaan monenlaisten työpajasisältöjen kautta. Nuorten osalta tavoitteena on opettaa heille dramaturgiaa ja journalistiikkaa sekä dokumenttielokuvan tekemistä käytännössä. He saavat kokemusta ja opetusta media-alasta muun muassa jatko-opintoja ajatellen. Hankkeen nuoret muodostuvat lukiolaisista ja ammattikoululaisista. Hankkeen vuosikalenterista varataan lisäksi aikaa siihen, että paikallisille vanhainkodeille, palvelutaloille ja omatoimitaloille järjestetään elokuvanäytöksiä heidän omissa tiloissaan

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

111439

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

kultur
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt