Projekt
Utvecklingsprojekt - 52463

Meet Ylä-Savo Jazz 2018-2019

Koko Jazz Iisalmi Kannatusyhdistys ry

31.12.2017 - 22.06.2020

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Meet Ylä-Savo Jazz 2018-2019 on kansallinen kehityshanke alueen vetovoiman ja tunnettuuden lisäämiseksi. 1.Jazztoiminnan verkostoituminen ja integroituminen Ylä-Savon kuntiin 2018-2019. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa jazzmusiikin huipputoimijoiden verkostoja koko Ylä-Savoon, ja luoda pohjaa pitkäjänteiselle toiminnalle. 2.Yhteistyöhanke Ylä-Savon Musiikkiopiston kanssa. Nuorille suunnatulla kurssilla perehdytään itsenäiseen musiikin tuottamiseen jazzmusiikista tutuilla keinoilla. Hankeessa vahvistetaan nuorten itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja sekä rohkaistaan itsenäiseen musiikin tekemiseen. Uudenlaista sisältöä pilotoiva kurssi noudattaa opetushallituksen laatimia linjauksia perusopetuksen toimintakulttuurista. Kehityshanke ei ole kunnan peruspalvelujen tarjontaa. 3.Ylä-Savon vetovoimaisuuden esittely viimeistä teknologiaa sisältävän videotaiteen ja huippuartistien keinoin. Toiminnallinen AV-sisältö tuo esille Ylä-Savon kuntien erityispiirteitä. Hankkeessa tuotettavat AV-sisällöt jäävät kuntien käyttöön hankkeen päätyttyä.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

52463

Startdatum

31.12.2017

Slutdatum

22.06.2020

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner