Projekt
Utvecklingsprojekt - 267269

MegaBoostia Hämeen maatalous- ja maaseutuyrittäjyyteen

MTK Häme ry

- 30.12.2026

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Maatilan omistajanvaihdoksia tehdään Hämeessä ja koko Suomen tasolla huolestuttavan vähän. Sekä Kanta- että Päijät-Häme ovat vahvoja elintarviketuotannon alueita, joiden merkitys on edelleen kasvamassa. Koska elintarviketeollisuus ja alkutuotanto ovat riippuvaisia toisistaan, on tärkeää, että maatalousala kiinnostaa myös jatkossa nuoria yrittäjiä. Omistajanvaihdos on yritykselle iso henkinen ja taloudellinen prosessi, joka ei tapahdu hetkessä. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan omistajanvaihdosprosessin aloittamiseen ajoissa ja kulkemaan omistajanvaihdokseen valmistautuvien osapuolien rinnalla läpi prosessin tarjoamalla tietoa ja vertaistukea. Lisäksi hankkeessa huomioidaan omistajanvaihdokseen liittyvät pehmeämmät arvot teknisen toteutuksen rinnalla ja mietitään itsensä johtamista, stressin- sekä ajanhallinnan taitoja sekä vuorovaikutusta jatkajan, luopujan ja mahdollisten muiden perheenjäsenten kanssa. Hanke edistää omistajanvaihdosten toteutumista, niiden onnistumista sekä parantaa maatalouden julkikuvaa ja tekee maatalousyrittäjyyden pr-työtä lisäämällä yhteistyötä alan oppilaitosten ja opinto-ohjaajien kanssa. Omistajanvaihdoksiin voidaan vaikuttaa pitkäjänteisellä yhteistyöllä nykyisten maatilayrittäjien ja alueen elintarviketuotantoon tiivisti kytkeytyvien ketjun toimijoiden kanssa. Hankkeen yhteistyöorganisaationa on Maatalousyrittäjien eläkelaitos MELA, joka tarjoaa sekä asiantuntijapanosta että maatalousyrittäjien jaksamisen tueksi tehtävän sidosryhmien verkostotyön hyödyntämistä. Verkostossa ovat mukana mm. alueen elintarvikeyritykset, pankit ja vakuutusyhtiöt, työterveyshuolto, luonnonvara-alan oppilaitokset, talouspalveluita ja muuta neuvontaa tarjoavat organisaatiot ja maaseutuhallinto. Moniammatillisen yhteistyön tarve omistajanvaihdosprosessien edistämisessä on oleellisen tärkeää. Verkosto on keskeinen yhteistyökanava tämän hankkeen onnistumiselle.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

267269

Slutdatum

30.12.2026

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Inre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för unga jordbrukare och företagsverksamhet

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO7

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner