Projekt
Allmännyttigt investeringsprojekt - 84361

Mehuasemahanke

Lavian 4H-yhdistys r.y.

04.11.2018 - 05.11.2021

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen avulla uudistetaan Lavian 4H-yhdistyksen ylläpitämän tuoremehuaseman mehunpuristuslaitteet. Yhdistyksen mehuasematoiminta on varainhankintaa nuorisotyötä varten ja myös lähiruoka-ajatusta tukeva palvelu paikallisille ja lähikuntien asukkaille. Ajanmukaistamalla laitteet halutaan toiminnan jatkuvuus turvata paikkakunnalla.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

84361

Startdatum

04.11.2018

Slutdatum

05.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttigt investeringsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner