Projekt
Investering - 38715

Meidän Maisema -investointi

Leader Pohjoisin Lappi ry

10.01.2017 - 26.06.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Pohjoisimman Lapin Leader ry:n teemahanke vastaa Peloton Pohjoisin strategian painopisteeseen elämisen edellytykset; infra ja asuminen. Teemahanke toteutetaan koko Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-alueella Sallasta Utsjoelle. Teemahankkeen tavoitteena on kiinnittää huomio kylämaisemaan, sen yhteisölliseen hoitoon, hyödyntämiseen, työllistävyyteen ja lasten ja nuorten kotiseudulla viihtymiseen. Hankkeella rahoitetaan mm. kyläalueiden maisemallisten solmukohtien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten kohteiden yhteisöllistä tai uudella toimintatavalla toteutettua hoitoa, pitkäjänteisiä maiseman- ja vesienhoidon toimenpidesuunnitelmia, joiden tavoitteena on asumisviihtyvyyden lisääminen sekä kylän asukkaille tärkeiden vesistöjen kunnostuksen suunnittelua ja toteutusta. Toimenpiteiden tulee lisätä yhteisöllisyyttä, innostusta ja osaamista. Erityisesti etsitään uudenlaisia, monistettavia tapoja ympäristönhoitoon sisältäen maiseman- ja vesienhoidonsuunnittelun. Teemahankkeeseen on sisällytetty koordinointiosio johtuen toiminta-alueen laajuudesta. Hanke toteutetaan etsimällä teemaan sopivia toimenpiteitä ns. pieniä hankkeita rajatulla ajanjaksolla. Rahoitettavaksi valitut toimenpiteet toteuttaa jokainen hakija omatoimisesti ja maksatusta haetaan yhtenä kokonaisuutena. Teemahanke sisältää kehittämishanke -osan, jolla voidaan rahoittaa asiantuntijapalveluiden käyttöä ja palkkauskuluja ja investointiosan, jolla voidaan rahoittaa mm. ympäristönhoitoon liittyvää kalustoa ja maisemallisesti merkittävää infraa, kuten ympäristötaidetta ja maisemareittien kunnostusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

38715

Startdatum

10.01.2017

Slutdatum

26.06.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Investering

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner