Hanke
Utvecklingsprojekt - 38983

Meidän Maisema -kehittäminen

Leader Pohjoisin Lappi ry

31.05.2017 - 26.06.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Pohjoisimman Lapin Leader ry:n teemahanke vastaa Peloton Pohjoisin strategian painopisteeseen elämisen edellytykset; infra ja asuminen. Teemahanke toteutetaan koko Pohjoisimman Lapin Leader ry:n toiminta-alueella Sallasta Utsjoelle. Teemahankkeen tavoitteena on kiinnittää huomio kylämaisemaan, sen yhteisölliseen hoitoon, hyödyntämiseen, työllistävyyteen ja lasten ja nuorten kotiseudulla viihtymiseen. Hankkeella rahoitetaan mm. kyläalueiden maisemallisten solmukohtien ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaitten kohteiden yhteisöllistä tai uudella toimintatavalla toteutettua hoitoa, pitkäjänteisiä maiseman- ja vesienhoidon toimenpidesuunnitelmia, joiden tavoitteena on asumisviihtyvyyden lisääminen sekä kylän asukkaille tärkeiden vesistöjen kunnostuksen suunnittelua ja toteutusta. Toimenpiteiden tulee lisätä yhteisöllisyyttä, innostusta ja osaamista. Erityisesti etsitään uudenlaisia, monistettavia tapoja ympäristönhoitoon sisältäen maiseman- ja vesienhoidonsuunnittelun. Teemahankkeeseen on sisällytetty koordinointiosio johtuen toiminta-alueen laajuudesta. Hanke toteutetaan etsimällä teemaan sopivia toimenpiteitä ns. pieniä hankkeita rajatulla ajanjaksolla. Rahoitettavaksi valitut toimenpiteet toteuttaa jokainen hakija omatoimisesti ja maksatusta haetaan yhtenä kokonaisuutena. Teemahanke sisältää kehittämishanke -osan, jolla voidaan rahoittaa asiantuntijapalveluiden käyttöä ja palkkauskuluja ja investointiosan, jolla voidaan rahoittaa mm. ympäristönhoitoon liittyvää kalustoa ja maisemallisesti merkittävää infraa, kuten ympäristötaidetta ja maisemareittien kunnostusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

38983

Aloituspäivämäärä

31.05.2017

Loppumispäivämäärä

26.06.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.4 Service på landsbygden

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Landsbygdsservice, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

kulturlandskap
miljö
naturens mångfald

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt