Hanke
Utvecklingsprojekt - 35115

Meidän Markki

Kehittämisyhdistys Liiveri ry

18.10.2016 - 30.04.2019

Avslutat

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen yhdistyksiä ympäristötoimintaan ja -hankkeisiin ja tuottaa yhdistyksille osallistavin menetelmin maisemasuunnitelmia ja -toteutussuunnitelmia. Tuetaan yhdistyksiä maisemasuunnitelmien toteutuksessa ja tuotetaan ja välitetään alueelle maisemanhoidon tietotaitoa koulutuksen, työpajojen ja opastuksen keinoin. Testata toimintamallia, jossa yhdistyksiä autetaan kehittämään parannettua aluettaan helpommin markkinoitavaksi tarinaksi ja tuotteeksi. Hankkeen aikana hankkeen yhteistyöyhdistyksille tuotetaan osallistavin menetelmin maisema- ja maisemanhoitosuunnitelmat. Suunnitelmiin liitetään toimintaohjeet suunnitelmien toteutuksesta. Maisemanhoitosuunnitelmien yhteyteen laaditaan yhdessä yhdistysten kanssa myös työsuunnitelmat vuosittaisten kunnostus-, hoito- ja huoltotöiden toteuttamisesta. Hanke tuottaa yhdistysten käyttöön yleisen ohjeistuksen ympäristön hoitosuunnitelmien laatimisesta sekä työkirjan hoitosuunnitelmien organisoinnista yhdistyksen sisällä. Hankkeen järjestämien työpajojen sekä tiedotus- ja koulutustapahtumien sisällöistä kootaan tietopaketteja, mikä mahdollistaa tiedon välityksen myös niille jotka tilaisuuksiin eivät pääse. Tietopaketit julkaistaan sähköisinä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

35115

Aloituspäivämäärä

18.10.2016

Loppumispäivämäärä

30.04.2019

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.6 Kultur- och naturarv

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Kultur- och naturarvet, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

4

Asiasanat

Fritidsboende
byaverksamhet
miljö
samhörighet
välfärd

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt