Hanke
Utvecklingsprojekt - 144059

Meijän Digi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

30.09.2020 - 30.12.2023

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Meijän Digi -hanke opastaa käyttäjiä sähköisten palveluiden käytössä ja edistää sähköisten palveluiden käyttöä sekä kehitystä. Hanke edistää myös huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönottoa maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on viedä digitukea sinne, missä ihmiset asuvat ja hakea keinoja etätuen toteuttamiseen. Yhtenä keinona digituen antamiseksi kokeillaan digibussitoimintaa maaseudulle. Tavoitteena on myös kehittää digituen toimintamallia asiakasnäkökulmasta sosiaali- ja terveyspalveluihin koko maakunnassa Heinävesi mukaan lukien ja kehittää kotiin vietävän digituen mallia yhteistyössä ikäihmisten palvelujen toimijoiden kanssa. Hanke tekee tiedotus- ja koordinointityötä eri toimialojen sähköisten palveluiden tarjoajien sekä laajakaistayhteyksien rakentajien kanssa. Hankkeella kunnille voidaan tarjota keskitettyä palvelukehittämisen asiantuntija-apua, tiedotetaan ja lisätään asukkaiden osaamista sähköisistä palveluista sekä tietoa laajakaistayhteyksistä ja niiden hyödyistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan maaseutualueiden asukkaat, yritykset ja julkishallinnon edustajat sekä sähköisten palveluiden tarjoajat. Hankkeen sidosryhmiä ovat mm. kunnat, LEADER-toimintaryhmät, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Traficom, teleoperaattorit sekä digitukeen ja laajakaistaan liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020

Hankenumero

144059

Aloituspäivämäärä

30.09.2020

Loppumispäivämäärä

30.12.2023

Onko Leader

ei

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Toimenpiteen tyyppi

Service på landsbygden och utveckling av byar

Toimenpiteen tarkenne

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

3

Asiasanat

datateknik
digitalisering

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt