Projekt
Utvecklingsprojekt - 144059

Meijän Digi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

30.09.2020 - 30.12.2023

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Meijän Digi -hanke opastaa käyttäjiä sähköisten palveluiden käytössä ja edistää sähköisten palveluiden käyttöä sekä kehitystä. Hanke edistää myös huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönottoa maaseudulla. Hankkeen tavoitteena on viedä digitukea sinne, missä ihmiset asuvat ja hakea keinoja etätuen toteuttamiseen. Yhtenä keinona digituen antamiseksi kokeillaan digibussitoimintaa maaseudulle. Tavoitteena on myös kehittää digituen toimintamallia asiakasnäkökulmasta sosiaali- ja terveyspalveluihin koko maakunnassa Heinävesi mukaan lukien ja kehittää kotiin vietävän digituen mallia yhteistyössä ikäihmisten palvelujen toimijoiden kanssa. Hanke tekee tiedotus- ja koordinointityötä eri toimialojen sähköisten palveluiden tarjoajien sekä laajakaistayhteyksien rakentajien kanssa. Hankkeella kunnille voidaan tarjota keskitettyä palvelukehittämisen asiantuntija-apua, tiedotetaan ja lisätään asukkaiden osaamista sähköisistä palveluista sekä tietoa laajakaistayhteyksistä ja niiden hyödyistä. Hankkeen kohderyhmänä ovat maakunnan maaseutualueiden asukkaat, yritykset ja julkishallinnon edustajat sekä sähköisten palveluiden tarjoajat. Hankkeen sidosryhmiä ovat mm. kunnat, LEADER-toimintaryhmät, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Traficom, teleoperaattorit sekä digitukeen ja laajakaistaan liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

144059

Startdatum

30.09.2020

Slutdatum

30.12.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.3 Bredbandsinfrastruktur och elektroniska tjänster

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Bredbandsinfrastruktur och e-tjänster, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner